Univerzitet u Paviji (Italija) i Univerzitet u Jaenu (Španija)

Aplicirala sam na dvije Erasmus+ stipendije u godinu dana i uspješno ostvarila svoju Erasmus mobilnost u Italiji i Španiji. Tokom boravka u Italiji studirala sam Svjetsku politiku i međunarodne odnose, a u Španiji sam uzela dodatne predmete uz pisanje magistarskog rada jer je tako predviđeno prema Erasmus+ programu za ostvarenje mobilnosti te su mi svi položeni predmeti na razmjeni priznati od strane Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Obje razmjene su mi omogućile studiranje na engleskom jeziku, upoznala sam i stekla prijatelje iz cijelog svijeta, naučila sam talijanski i španski jezik, upoznala talijansku i špansku kulturu, običaje i tradiciju te stekla nova znanja i vještine. Erasmus+ program pruža mogućnost istraživanja svijeta kroz obrazovanje i stoga, ako želite steći neprocjenjivo iskustvo studiranja u inostranstvu, Erasmus+ program stipendiranja je pravi način da to i ostvarite!