Univerzitet u Beogradu, Srbija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Beogradu
 • Erasmus kod: RS BELGRAD01
 • Država: Srbija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: pravo
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: milena.sikanic@rect.bg.ac.rs

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • nastavno osoblje (teaching): 1

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 1. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Kütahya Dumpluminar Univerzitet, Turska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Kütahya Dumpluminar Univerzitet
 • Erasmus kod: TR KUTAHYA01
 • Država: Turska
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti:
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: ka107@dpu.edu.tr

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 3
  • nastavno osoblje (teaching): 3

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena (prevedeno na engleski jezik)
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 3. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 14. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Tehnički Univerzitet u Rigi
 • Erasmus kod: LV RIGA02
 • Država: Latvija
 • Period boravka: ljetni semestar 2021/2022 (februar – juli 2022)
 • Ponuđene studijske oblasti: biznis i administracija, informatička i komunikacijska tehnologija, elektrotehnički inžinjering, mašinski inžinjering, jezici
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: Inga.Labsvira-Zelca@rtu.lv

 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor i master studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 13
  • nastavno osoblje (teaching): 2
  • ukupan broj stipendija se odnosi na više univerziteta iz BiH

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika – minimum B2 nivo
   • Prepis ocjena – prevedeno na engleski
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Pozivno pismo
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 8. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 28. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Karlov Univerzitet u Pragu, Češka Republika

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:


 • Ko se može prijaviti:
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA
  • nastavno osoblje UNSA
 • Ukupan broj stipendija:
  • studenti: 2
  • nastavno osoblje (teaching): 5

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Studenti
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Ugovor o učenju
   • Dokaz o poznavanju stranog jezika
   • Prepis ocjena
   • Sken pasoša
   • CV biografija
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Pozivno pismo (Za dobijanje pozivnog pisma (za nastavno osoblje) možete kontaktirati oleksandra.modelska@fsv.cuni.cz.)
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

 • Konkurs objavljen: 10. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 28. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija:

Univerzitet u Anadoliji, Turska

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskoj instituciji:

 • Institucija: Univerzitet u Anadoliji
 • Erasmus kod: TR ESKISEH01
 • Država: Turska
 • Period boravka: akademska 2021/2022
 • Ponuđene studijske oblasti:
 • Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: lilifeng@anadolu.edu.tr

 • Ko se može prijaviti:
  • nastavno/naučno osoblje osoblje UNSA sa predviđenih studijskih oblasti
 • Ukupan broj stipendija:
  • nastavno osoblje (teaching): 2

 • Način prijave: 
  • Da biste se prijavili na ovaj konkurs potrebno je da ispunite online obrazac i dostavite tražene dokumente putem emaila na erasmus@unsa.ba.
  • Ispod su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti, a na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ možete preuzeti formulare i naći objašnjenja kako ih pripremiti i ko treba da ih potpiše.
  • Od ovog kruga konkursa za mobilnost (2021/2022), kandidati će se moći prijaviti na dvije visokoobrazovne institucije u ukupnoj ponudi, gdje je potrebno naznačiti prioritet (prvi i drugi izbor). Ukoliko se prijavljujete na obje opcije, dostavljate dva nominacijska pisma i dva ugovora o učenju (studenti), odnosno ugovora o mobilnosti (osoblje), dok ostale dokumente ne trebate „duplirati“.   
 • Nastavno/naučno osoblje
  • Online obrazac
  • Dokumenti:
   • Nominacijsko pismo
   • Izjava o prethodnoj mobilnosti
   • Sken pasoša
   • CV biografija sa publikacijama

Za ovaj konkurs nije potrebno pozivno pismo.


 • Konkurs objavljen: 28. septembra 2021. godine
 • Rok za prijavu: 29. oktobar 2021. godine

Pročitajte za više informacija: