Ovo je dokument koje pribavlja nastavno osoblje UNSA, a za potrebe dokazivanja da imaju “zeleno svijetlo” da dođu na partnerski univerzitet u okviru ove mobilnosti i održe predavanje AKO BUDU ODABRANI. Veoma rijetko ovaj dokaz/pismo traži se i od nenastavnog osoblja, ali to se uvijek naglasi u tekstu konkursa.

Često se miješaju termini pozivnog pisma (invitation letter) i pisma podrške (letter of support, letter of pre-acceptance). Pozivno pismo se uglavnom izdaje kada je mobilnost potvrđena, sa jasno naznačenim datumima boravka i aktivnostima. Vama za potrebe prijave na otvorene konkurse za mobilnost treba “pismo podrške”. Veoma je bitno da naglasite šta tražite, jer mnoge institucije vam neće/ne žele izdati pozivno pismo.

Dokaz/pismo o podršci za mobilnost tražite od univerziteta za koji se prijavljujete, odnosno od potencijalnog domaćina. Ukoliko imate kolegu nastavnika, to pismo može poslati on/ona, a ukoliko ne poznajete nekog, a želite da odete na tu instituciju, obratite se kolegama iz ureda za međunarodnu saradnju te institucije da vas spoje (kontakt podaci su uvijek dati u tekstu konkursa).

Pismo podrške je obično izdato na memorandumu univerziteta na koji se odlazi na engleskom jeziku, no priznaje se ukoliko je uspostavljena komunikacija putem emaila sa odgovornom osobom koja se slaže da kandidat (ukoliko dobije stipeniju) može doći u određenom periodu. Tada se prilaže taj email kao dokaz o pozivu/izraženom interesu (jednostavno uradite print screen email komunikacije.

U tekstu konkursa je uvijek jasno naglašeno šta se traži.