DOKUMENTI

Ovdje se nalazi bitni dokumenti i publikacije koje je pripremila Služba za međunarodnu saradnju, a koji se koriste za svakodnevne aktivnosti u međunarodnoj saradnji i doprinose sveopćoj internacionalizaciji Univerziteta u Sarajevu.

Prezentacije i promo materijali

Prezentacija Univerziteta u SarajevuOficijelna prezentacija o Univerzitetu u Sarajevu sa podacima o internacionalizaciji (ažurirano za 2022. godinu)

Strategija

Strategija razvoja međunarodne saradnje UNSAStrategija razvoja međunarodne saradnje (2018/19 – 2022/23)
Sažetak Strategije (bh. jezik)Skraćena verzija Strategije na bosanskom jeziku
Sažetak Strategije (eng. jezik)Skraćena verzija Strategije na engleskom jeziku

Sporazumi

Odluka Senata o potpisivanju međunarodnih sporazumaiz 2015 | iz 2019 | iz 2021 | Engleski prevod
Uputstvo za potpisivanje međunarodnih sporazumaSadrži korake koje treba ispuniti kada članica UNSA pokrene inicijativu za potpisivanje međunarodnih sporazuma, protokola, memoranduma o saradnji i pristupanju različitim vrstama inicijativa.
Zahtjev za potpisivanje međunarodnih sporazuma prema RektoratuOvdje preuzimate elektronski obrazac kojeg inicijator (članica UNSA) priprema i šalje u Rektorat putem protokola.

Međunarodni projekti

Upute za pripremanje prijavne dokumentacije prema RektoratuOvo su upute koordinator potencijalne projektne prijave treba ispoštovati prilikom slanja dokumentacije na potpis rektoru.
Zahtjev P1 za dostavljanje dokumentacije rektoru na potpisOvdje preuzimate elektronski obrazac Zahtjeva kojeg potpisuje dekan/direktor članice UNSA.
Informacije o UNSAKroz projektnu prijavu često su potrebne osnovne informacije o UNSA (misija, vizija, strategija, broj studenata, osoblja, studijski programi, itd.). U ovom dokumentu možete dobiti sve osnovne informacije (na engleskom jeziku).
Lista međunarodnih projekata UNSANajčešće kroz programe finansirane iz EU fondova (npr. Erasmus+ ili Horizon2020) se traži lista međunarodnih projekata u kojima UNSA učestvuje u posljednjih 3 godine. Ovdje možete preuzeti ažuriranu listu.
Tempus projekti na UNSAPregled svih pred-Erasmus+ projekata izgradnje kapaciteta u kojima je UNSA učestvovala kao koordinator ili partner (Tempus, Cards, Phare, i dr.).

Izvještaji o međunarodnoj saradnji

2013201420152016
2017201820192020
2021

Mobilnost studenata, nastavno/naučnog i nenastavnog osoblja

Odlazni (Outgoing)

Nominacijsko pismoOvim dokumentom se potvrđuje status studenta ili osoblja sa UNSA, kao i podrška za njihovu mobilnost na inostranoj instituciji.
Ugovor o učenju (ERASMUS+)Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o učenju za studente koji odlaze na mobilnost preko Erasmus+ programa.
Ugovor o praksi (Erasmus+)Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o učenju za studente koji odlaze na mobilnost preko Erasmus+ programa.
Ugovor o mobilnosti (teaching)Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o mobilnosti za nastavno/naučno osoblje koji odlaze na mobilnost (teaching) preko Erasmus+ programa.
Ugovor o mobilnosti (training)Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o mobilnosti za nenastavno osoblje koji odlaze na mobilnost (training) preko Erasmus+ programa.
Potvrda o priznavanju ostvarenih rezultataNakon povratka sa mobilnosti, studenti su u obavezi prijaviti ostvarene rezultate i započeti proces priznavanja. Preko ove potvrde, odgovorni prodekan potvrđuje priznavanje te se dostavlja instituciji domaćinu.
Potvrda o dolasku i odlasku U slučaju da inostrani univerzitet nema svoj formular, za potvrdu dolaska i odlaska (odnosno započinjanja i završetka mobilnosti) naših studenata i osoblja, može se koristiti ovaj formular.

Dolazni (Incoming)

Prijavni formular za inostrane studenteNakon nominacije u kojem dobijemo osnovne podatke o studentu (ime i prezime, email) koje želi da dođe na UNSA, dostavlja im se prijavni fomular da ga ispune na osnovu čega prodekan vrši evaluaciju i donosi odluku o prihvaćanju nominacije, potrebne dorade ili odbijanja (uz obrazloženje).
Prijavni formular za inostrano osobljeNakon nominacije u kojem dobijemo osnovne podatke o osoblju (ime i prezime, email) koje želi da dođe na UNSA, dostavlja im se prijavni fomular da ga ispune na osnovu čega prodekan vrši evaluaciju i donosi odluku o prihvaćanju nominacije, potrebne dorade ili odbijanja (uz obrazloženje).
Ugovor o učenju (Erasmus+)Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o učenju za studente koji dolaze na UNSA preko Erasmus+ programa.
Upute o pripremanju ugovora o učenjuRadi unošenja tačnih informacija u ugovor o učenju, pripremili smo uputstva za inostrane studente kojima se može proslijediti prilikom traženja da dostave prijedlog predmeta koje bi slušali na UNSA.
Ugovor o praksi (Erasmus+) Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o praksi za studente koji dolaze na UNSA preko Erasmus+ programa.
Ugovor o učenju (UNSA)U slučaju kada nam dolaze studenti (freemoveri) koji nisu vezani za Erasmus+ program, koristi se ovaj model ugovora o učenju.
Ugovor o mobilnosti (teaching) Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o mobilnosti za nastavno/naučno osoblje koji dolaze na mobilnost (teaching) preko Erasmus+ programa.
Ugovor o mobilnosti (training) Ovdje se može preuzeti elektronski formular ugovora o mobilnosti za nenastavno osoblje koji dolaze na mobilnost (training) preko Erasmus+ programa.
Letter of acceptancePrilikom potvrde o prihvaćanju nominacije inostranog studenta ili osoblja, a radi njihovog pravdanja stipendije koje trebaju da dobiju, priprema se i dostavlja pismo o prihvaćanju nominacije. Iako se najčešće koristi termin Letter of Acceptance, isti dokument se može upotrijebiti kada se traži pozivno pismo (Invitation letter) – ne miješati sa pozivnim pismom za vizu.
Confirmation of arrival and departureUkoliko inostrani student ili osoblje ne donese formular (kojeg priprema njihova matična institucija), za potvrdu dolaska, odnosno odlaska može se koristiti ovaj UNSA formular.
Letter of attendanceOvaj dokument se izdaje na kraju mobilnosti, najčešće osoblja u kojem se potvrđuje period mobilnosti inostranog osoblja na UNSA.
Final reportKoristi se u slučaju kada imamo studente koji ne slušaju i ne polažu predmete (u tom slučaju ne dobijaju ni prepis ocjena). Tada se koristi ovaj izvještaj u kojem se navode aktivnosti vezane za njihovo istraživanje, dinamiku rada, metodologiju, ostvarene rezultate, te kojeg mora potpisati i mentor ukoliko postoji (pored studenta i prodekana).
Potvrda o statusu stranog studenta Za potrebe regulisanja Dozvole za boravak (Residence permit) potrebno je pripremiti ovaj dokument koji svjedoči o statusu inostranog studenta na UNSA.
Uputstvo za pripremanje pozivnog pisma za vizuS obzirom na opsežnu proceduru pripremanja pozivnog pisma za vizu (za inostranog studenta ili osoblje kojem treba viza za BiH), sve radnje smo hronološki predstavili u ovom dokumentu koji može da služi kao vodič.
CEEPUS potvrda za studenteKroz ovu potvrdu se potvrđuje status mobilnosti kroz CEEPUS program za inostranog studenta.

Zakoni i Pravilnici koji se tiču mobilnosti