DOKUMENTI

Ovdje se nalazi bitni dokumenti i publikacije koje je pripremila Služba za međunarodnu saradnju, a koji se koriste za svakodnevne aktivnosti u međunarodnoj saradnji i doprinose sveopćoj internacionalizaciji Univerziteta u Sarajevu.

Strategija

Sporazumi

Međunarodni projekti

Izvještaji o međunarodnoj saradnji

Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Erasmus+ mobilnost (dokumenti)

CEEPUS