Vaša Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu ide na zasluženi odmor cijeli avgust. Ovo je bila godina puna izazova, novih situacija, komunikacija, kriznog menadžmenta, testiranja živaca, kako vaših, tako i naših.

Mi smo dosad, ali i u buduće uvijek radili za dobrobit Univerziteta u Sarajevu, njegovih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, a u cilju predstavljanja naše institucije, programa i projekata regionu, Evropi i cijelom svijetu kao ravnopravnog partnera sa kvalitetnim znanjem i kadrom.

Od septembra čekaju nas novi konkursi sa novim pravilima prijavljivanja i ponašanja, dva super projekta koji će omogućiti češću i jaču interakciju naše službe i vas – potencijalnih kandidata za razmjenu, te mnoge druge aktivnosti!

Sajam stipendija je, zbog epidemioloških razloga, otkazan, ali to ne znači da nećemo naći načina da povežemo sve vrste finansijske i druge pomoći za studiranje u BiH ili izvan.

Nadamo se da ćete ostati zdravi, pravi i na sigurnom putu u ovim vremenima korona virusa. Nadamo se da će ovo ljeto da prođe, možda ne kao prijašnja, ali svakako negdje u rashlađenom i opuštenom prostoru.

Služba za međunarodnu saradnju
univerziteta u Sarajevu