Ekonomski fakultet UNSA
Mobilnost: Univerzitet Nova Lisboa, Portugal

Tokom međunarodne sedmice obuke (International staff training week) na Univerzitetu Nova de Lisboa organiziran je veliki broj aktivnosti (predavanja, radionica i studijskih posjeta) za učesnike. Osnovna ideja koja je obilježila sve aktivnosti jeste internacionalizacija i strategije internacionalizacije visokog obrazovanja. Pored prezentacija različitih organizacionih jedinica Univerziteta (instituta i fakulteta), posebna pažnja posvećena je različitim programima mobilnosti i akademske saradnje kroz kreiranje double degree programa kao i doktorskih programa. Teme kao što je slobodno kretanje ljudi unutar Europske unije i izazovi sa kojima se suočava Europska unija su izazvali posebno interesovanje većine učesnike ovogodišnje međunarodne sedmice obuke.