Student Ekonomskog fakulteta UNSA
Mobilnost: Univerzitet u Portu

Moja Erasmus priča počela je u amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, nakon prezentacije o mogućnostima mobilnosti tokom studija. Samo pet minuta nakon prezentacije odlučila sam aplicirati na Univerzitet u Portu. Na početku nesigurnost, pisanje prijave, dugotrajne procedure i beskonačni redovi za prikupljanje dokumenata. Bezuspješne potrage za stanom i nikada dovoljno veliki koferi. A onda, po dolasku, neki od najpriznatijih profesora, savremene metode predavanja i veoma ambiciozni studenti. Uvid u poreznu politiku u Belgiji, inflacija u Kambodži i investiranje u Indiji samo su neke od tema koje sam svakodnevno imala priliku diskutovati sa svojim kolegama iz različitih dijelova svijeta. Pored neprocjenjivog iskustva učenja u internacionalnom okruženju, Erasmus+ program meni je ponudio čvrst i veoma širok osnov za razvoj na akademskom, ali i ličnom planu.

Moja Erasmus priča još uvijek traje. Danas sam na studiju u Londonu, a iduće godine ko zna gdje. Prilike su beskonačne, započnite i vi svoju priču!