U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: UNIVERZITET U MARIBORU
Erasmus kod: SI MARIBOR01
Država: SLOVENIJA
Period boravka: ljetni semestar 2020/2021 (februar– juni 2021.)

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Sarajevu, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.

 • Ko se može prijaviti: 
  • studenti bachelor, master i PhD studija UNSA (studenti prve godine prvog ciklusa se ne mogu prijaviti),
 • Ponuđene studijske oblasti: U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti i uputama koje smo dobili sa Univerziteta u Mariboru, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na linku: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Course-catalogue.aspx.
 • Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: maja.stiglic@um.si ​
 • Ukupan broj stipendija: 
  • student: dvije (2) stipendije
 • Iznos stipendije: 
  • Student: mjesečni iznos 800 € + troškovi puta 180 €

Način prijave: prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, tako što tražene dokumente (ispod) šaljete na email: erasmus@unsa.ba (štampanu verziju dokumenata nije potrebno dostavljati).

Potrebni dokumenti:

STUDENTI

 • Nominacijsko pismo
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
 • Prijavni formular Univerziteta u Mariboru
  • Prijavni formular ispunjavate online na ovom linku, a nakon završetka potrebno je da ga isprintate i pretvorite u pdf. format i dostavite zajedno sa ostalim dokumentima koji su ovdje navedeni. Instrukcije o popunjavanju elektronskog prijavnog formulara su date ovdje.
 • Ugovor o učenju
  • Automatski uz ovaj prijavni formular popunjavate i ugovor o učenju (study unit – korak br. 6 u instrukcijama)Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na ovom linku sa predmetima sa univerziteta domaćina  unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. Dokument treba da sadrži potrebne potpise (studenta i prodekana u dijelu commitment).
 • Prepis ocjena
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika:
  • Dokaz o znanju engleskog jezika na novu B1 u skladu s CEFR-om (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp).
  • Znanje engleskog jezika dokazuje se:
   • ovjerenom potvrdom (prilog 1) od strane učitelja engleskog jezika na matičnom fakultetu ili
   • certificiranom potvrdom TOEFL-a 42 (IBT) ili više, IELTS 4.0 ili više, ili
   • drugom ekvivalentnom potvrdom.
 • Sken pasoša
 • Izjava o državljanstvu
  • ovaj dokument preuzimate ovdje i ispunjavate sa vašim tačnim podacima, potpisujete samo vi i dostavljate sa ostalim dokumentima.
 • Životopis (CV)
  • najbolje je koristiti Europass formu, na engleskom jeziku
 • Izjava o dozvoli korištenja podataka
 • Motivacijsko pismo
  • na engleskom jeziku, do maksimalno 1 stranice A4 tipkanog teksta (font 12)

DODATNO:

 • Mobility Activity plan
  • Ovaj dokument se dostavlja samo u slučaju da će student raditi istraživanje za završnu tezu treba da, pored ugovora o učenju, dostave i Plan mobilnosti (Mobility Activity Plan) potpisan od strane kandidata i mentora/prodekana

Konkurs objavljen: 07. septembra 2020. godine

Rok za prijavu: 09. novembra 2020. godine

OBAVEZNO PROČITATI:

OPŠTI USLOVI I INSTRUKCIJE ZA PRIJAVU KONKURSA KOJEG RASPISUJE SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U SARAJEVU