UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Palacky univerzitet u Olomoucu
 • Država: Češka Republika
 • Erasmus kod: CZ OLOMOUC01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 • Rok za prijavu: 24.02.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: PhD studenti (doktoranti) i osoblje (za staff week) UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/courses/
 • Iznos stipendije: studenti 800 €, osoblje 140 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/uposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima drugih univerziteta.

Studenti koji se mogu prijaviti:

 • doktoranti

Osoblje koje se može prijaviti:

 • nenastavno i nastavno osoblje koje se bavi internacionalizacijom na UNSA

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

Nastavno i nenastavno osoblje (administracija) se prijavljuje za opciju training. Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Preferirani su oni kandidati koji će aktivno učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Za ovu opciju se može prijaviti i administrativno osoblje ukoliko je aktivno uključen u tematsku oblast koju ova opcija nudi (npr. prodekan za međunarodnu saradnju ukoliko je riječ o staff week-u na temu mobilnosti studenata i osoblja).

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti:

Poziv je namijenjen studentima doktorskih studija koji bi radili istraživanje za svoj završni rad. Na linku: https://www.upol.cz/en/students/exchange-students/courses/ provjerite da li imaju studijsku oblast koja vama odgovara, a onda tražite pismo o mentorstvu (više objašnjeno ispod u „potrebnim dokumentima“).

Osoblje se prijavljuje za staff week koji će se održati u periodu prve polovine juna 2020. godine (datumi tek trebaju da se potvrde, a predloženi radni dani su 08-12. juni 2020. godine).  Ovo će biti idealna prilika da unaprijedite vaše znanje o pitanjima internacionalizacije i za povezivanje s partnerima iz cijelog svijeta.

Očekivane teme pete sedmice obuke osoblja 2020 su:

 • Erasmus + program
 • Erasmus + međunarodna kreditna mobilnost
 • Internacionalizacija
 • Menadžment međunarodnih odnosa
 • Ljetne škole

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Ugovor o učenju
  • ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom;
  • na datim linkovima sa predmetima (ponuđene studijske oblasti) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution);
  • tabele koje dalje slijede u dokumentu (during and after mobility) ne ispunjavate;
  • dokument treba biti potpisan od strane studenta i prodekana.
 • Sken pasoša
 • Biografija (CV)
  • mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 • Pismo o mentorstvu
  • ovo pismo dobijate od akademskog profesora na inostranom univerzitetu koji je upoznat sa vašim radom i koji pristaje da vam bude mentor tokom vašeg boravka u inostranstvu. Do ovih profesora/mentora dolazite tako što ćete poslati upit kolegama u uredu za međunarodnu saradnju inostranog univerziteta (email ispod).

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Ugovor o mobilnosti
  • Training
   • Nastavno i nenastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići,
   • Ovaj dokument treba imati potpis kandidata i dekana.
 • Biografija (CV)
 • Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 27.01.2020. godine, a rok za prijavu je 26.02.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u ljetnom semestru 2019/2020. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 3 mjeseca za PhD studente, odnosno 7 dana za osoblje (prisustvovanje staff weeku)

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Studenti: tri (3)
 • Osoblje (staff week): pet (5)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Studenti: 800 € (mjesečno)
 • Osoblje: 140 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij (vodite računa da ambasade nekih zemalja se ne nalaze u Bosni i Hercegovini). Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za studente i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: petr.simacek@upol.cz i petra.soldanova@upol.cz

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/