UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet Istočni Pariz Creteil
 • Država: Francuska
 • Erasmus kod: F PARIS012
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 • Rok za prijavu: 26.02.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: PhD studenti (doktoranti), nastavno i nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: ekonomija, inžinjering
 • Iznos stipendije: studenti 850 €, osoblje 160 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti PhD studenti, nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

 • Studenti mogu biti:
  • PhD (doktoranti)
 • Osoblje može biti:
  • Nastavno (teaching)
  • Nenastavno (training – staff week)

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju teaching koja podrazumjeva održavanje nastave, a koja može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Nastavnici moraju predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje). Ovu opciju je potrebno prethodno dogovoriti sa kolegama sa partnerskog univerziteta.

Nenastavno osoblje (administracija) se prijavljuje za opciju training. Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Preferirani su oni kandidati koji će aktivno učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Za ovu opciju se može prijaviti i nastavno osoblje ukoliko je aktivno uključen u tematsku oblast koju ova opcija nudi (npr. prodekan za međunarodnu saradnju ukoliko je riječ o staff week-u na temu mobilnosti studenata i osoblja).

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti.

Poziv je namijenjen studentima doktorskih studija koji bi radili istraživanje za svoj završni rad. Prema potpisanom sporazumu studijske oblasti su: ekonomija i inžinjering. Na linku ispod provjerite da li imaju studijsku oblast koja vama odgovara, a onda tražite pismo o mentorstvu (više objašnjeno ispod u „potrebnim dokumentima“).

Za nastavno osoblje ponuđena je opcija „teaching“, a prema potpisanom sporazumu studijske oblasti su: ekonomija i inžinjering.

Više informacija dostupno je na linku: http://www.en.u-pec.fr/medias/fichier/courses-taught-in-english-2019-2020_1576660481773-pdf

Za nenastavno osoblje ponuđena je opcija „training“ kroz prisustvovanje Sedmici obuke (staff week). Univerzitet Istočni Pariz Creteil će organizovati staff week u periodu 08-12. juni 2020. godine (radni datumi). Ova sedmica za obuku osoblja namijenjena je administrativnom i nastavnom osoblju zaduženom za međunarodne poslove / saradnju i međunarodni razvoj u centrlanim uredima ili na fakultetima, laboratorijama ili istraživačkim jedinicama. Bit će to sjajna prilika za razmjenu dobrih praksi, razmjenu uvida i diskusiju o međunarodnim akcijama. Program će obuhvatiti institucionalne prezentacije, među praktičnim i interaktivnim radionicama.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Sken pasoša
 • Biografija (CV)
  • mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 • Pismo o mentorstvu
  • ovo pismo dobijate od akademskog profesora na inostranom univerzitetu koji je upoznat sa vašim radom i koji pristaje da vam bude mentor tokom vašeg boravka u inostranstvu.
  • do ovih profesora/mentora dolazite tako što ćete poslati upit kolegama u uredu za međunarodnu saradnju inostranog univerziteta (email ispod).

Ugovor o učenju nije potreban u ovoj fazi prijave, ali u pismo o mentorstvu treba biti naglašeno što biste radili/istraživali.

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Biografija (CV)
 • Pozivno pismo (samo za opciju teaching)
  • ono treba da bude u formi oficijelnog pisma gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka, odnosno kolege iz ureda pozivaju na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin.

Ugovor o mobilnosti (za teaching ili training) u ovoj fazi nije potreban.

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 31.01.2020. godine, a rok za prijavu je 26.02.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u ljetnom semestru 2019/2020. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 3 mjeseca za PhD studente, odnosno 7 dana za osoblje. Period boravka tokom staff week-a je 08-12.06.2020. godine.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Studenti (PhD): dvije (2)
 • Nastavno/nenastavno osoblje: jedna (1)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Studenti: 850 € (mjesečno)
 • Osoblje: 160 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Osoblje koje putuje na kraći period nije potrebna viza. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: carole.torriero@u-pec.fr

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/