POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost i prisustvo sedmici obuke (STAFF WEEK) na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Glasgowu
 • Država: Velika Britanija
 • Erasmus kod: UK GLASGOW01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine (2-6. mart 2020)

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu:
  • Training
   • ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu (osim konferencija)
    kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Preferirani su oni kandidati koji će učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice.

Napomena: Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Univerzitet u Glasgowu organizuje Sedmicu obuke osoblja (staff week) „Mobilnost za zapošljivost“.

Staff week će se fokusirati na teme mobilnosti studenata i zapošljivosti nakon diplomiranja. Učesnici su obavezni prisustvovati sesijama kako bi im omogućili da podijele najbolje prakse o tim temama kako karijerska služba i tim za studij u inostranstvu i razmjene na Univerzitetu u Glasgowu zajedno rade na razvoju mogućnosti za studente i diplomirane studente.

Naš program će pokriti neka od sljedećih područja:
– Kako Careers Service savjetuje studente u područjima koja uključuju početak rada, životopise i obrasce za prijavu, intervjue, internetske testove, LinkedIn,
– artikuliranje prednosti mobilnosti studenata za život nakon diplome,
– Razumijevanje tržišta rada i budućnosti rada,
– Internetski resursi za planiranje karijere,
– Angažman alumni-a da osigura mentorstvo i mogućnosti za studente,
– AGCAS – kako stručno tijelo Velike Britanije za razvoj karijere i zapošljavanje diplomiranih studenata podržava naš razvoj,

Ova bi sedmica obuke bila od interesa za administratore u područjima mobilnosti studenata, internacionalizacije i karijera; i akademicima koji savjetuju studente o planiranju budućnosti. Očekuje se aktivno učešće administrativnog osoblja Univerziteta u Sarajevu koje se prijavi za ovaj staff week.


IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE
  • 180,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za  osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vaditi vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.


PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • OSOBLJE:
  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni.

Ostali dokumenti se popunjavaju/dostavljaju nakon što dobijete potvrdu da ste odabrani.

Prednost će imati kandidati koji:

 • dosad nisu koristili stipendiju,
 • dolaze sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj mobilnosti u okviru Erasmus+ programa,
 • će aktivno prezentirati i/ili učestvovati u radionicama događaja.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 07.11.2019. godine, a rok za prijavu je do 02.12.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • administrativnog (nenastavnog) osoblja Univerziteta u Sarajevu – training (staff week)
 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine (radni dani 2-6. mart 2020. godine);
 • trajanje mobilnosti za osoblje 7 dana
 • dostupne su dvije (2) stipendije,
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: Caroline.Japp@glasgow.ac.uk

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.