U cilju promocije Erasmus+ programa, Služba za međunarodnu saradnju pokreće projekat online sesija eraZOOMus. Na ovaj način ćemo pokušati podići svijest o međunarodnoj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Sarajevu, kao i učešće u mnogi aktivnostima Erasmus+ programa koje se nude (Capacity building, Jean Monnet, itd) kroz interaktivne online sesije.

SESIJE

Erasmus+ informativni ZOOM dan (30.09.2020.)

Povodom otvaranja novih poziva za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja kroz Erasmus+ program za ljetni semestar 2020/2021. godine, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je održala Informativni ZOOM dan o Erasmus+ mobilnosti, a na kojem smo obradili teme:

  • otvoreni pozivi i rokovi (trenutno otvoreni pozivi i univerziteti)
  • kako se prijaviti (upute kome se prijavljujete i na koji način)
  • potrebni dokumenti (koji dokumenti su potrebni i kako ih pripremiti)
  • ključne osobe (ko se može prijaviti, pod kojim uslovima, čije odobrenje vam je potrebno)
  • Covid19 i uticaj na mobilnost (kako je Covid19 uticao na prethodne i kako može uticati na buduće mobilnosti)
  • tips & tricks (savjeti službe za uspješnu prijavu)

Cijela video prezentacija je dostupna ispod:


Erasmus+ ZOOM week (12-16.10.2020.)

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizira „Erasmus+ Zoom sedmicu“ kako bismo obilježili Dane Erasmusa (od 15. do 17. oktobra 2020. godine – https://www.erasmusdays.eu/).

Više informacija o održanim sesijama je dato na linku: https://international.unsa.ba/erasmus-zoom-week/