Student Mašinskog fakulteta UNSA
Mobilnost na Katoličkom univerziteta u Lillu, Francuska

O Eramus+ programu sam saznao kroz redovne mailove od strane prodekana Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Prijavio sam se na ovu mobilnost u želji da iskusim život van Bosne i Hercegovine. Imao sam velika očekivanja kada sam se prijavio, a mogu slobodno reći da su ta očekivanja i više nego ispunjena, moj period razmjene je trebao trajati jedan semestar, ali kada se taj semestar približio kraju, nisam bio spreman da se oprostim od svih prijatelja, tako da sam uz pomoć prodekana sa svog fakulteta i ureda za međunarodnu saradnju na fakultetu u Lille-u produžio svoju razmjenu za dodatni semestar. Sam proces studiranja je dosta interaktivniji i zanimljiviji u odnosu na ono što sam navikao u Bosni, veći je akcenat na praktičan rad i osposobvljavanje studenata za buduću profesionalnu karijeru. Prednost grada kao što je Lille je njegova geografska lokacija i relativna blizina svim većim turističkim mjestima kao što su to: Paris, Amsterdam, Brisel, London. Što se tiče jezika u Francuskoj većina ljudi ili ne priča ili ne želi da priča englski, tako da sam bio primoran učiti jezik tokom studiranja, što je velika prednost. I naravno, Lille je grad sa preko 100 hiljada studenata iz cijelog svijeta, tako da sam kroz ovaj period stekao dosta prijatelja iz cijelog svijeta. Bez sumnje mogu reći da mi je ova mobilnost pružila usavršavanje za daljne “avanture” u životu nakon studija.