Ko i kako se može prijaviti na mobilnost?

Često dobijamo pitanja ko može da se prijavi na Erasmus+ mobilnosti, a ko ne. U tekstu konkursa je uvijek naglašeno ko se može prijaviti dok u Opštim uslovima (također u tekstu konkursa) je to detaljnije objašnjeno.

Na konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju za one sporazume koji su potpisani na univerzitetskom nivou, odnosno prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju za one sporazume koji su vezani za određene studijske programe na članicama Univerziteta u Sarajevu, mogu se prijaviti sljedeći kandidati Univerziteta u Sarajevu u statusu:

 1. Studenti bachelor studija
 2. Studenti master studija
 3. Studenti doktorskog studija
 4. Nastavno osoblje
 5. Nenastavno/administrativno osoblje

STUDENTI

Studenti sva tri ciklusa koji se žele prijaviti na otvorene konkurse trebaju biti upisani na Univerzitet u Sarajevu u toku prijavljivanja i u toku implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. 

Napomena: studenti koji prvi put obnavljaju godinu i/ili prvi put upisuju apsolventski status se mogu prijaviti na otvorene konkurse.

Strani državljani koji su upisali cijeli studij na Univerzitetu u Sarajevu (degree) se također mogu prijaviti na razmjenu jer Erasmus+ daje prioritet pripadnosti univerzitetu, dok porijeklo (posjedovanje pasoša) ne igra ulogu (podrazumijeva se da sa postojećim biometrijskim pasošem mogu boraviti u Erasmus+ „programskim“ zemljama uz prethodno pribavljanje vize ukoliko je potrebno).

Studenti koji ne ispunjavaju uslove (zavisno od situacije) da se prijave na Erasmus+ razmjenu su u sljedećem statusu:

 1. Studenti prve godine bachelor studija
 2. Studenti na prelazu između dva ciklusa
 3. Studenti kojima je ostao samo završni rad – zavisno od situacije
 4. Distance learning studenti koji fizički ne prisustvuju nastavi
 5. Studenti već na razmjeni na UNSA
 6. Studenti koji već koriste stipendiju iz EU fondova
 7. Studenti koji su polaznici studijskog programa finansiranog iz EU programa
 8. Apsolventi koji obnavljaju staž drugi, treći … i viši put
 9. Studenti koji obnavljaju godinu drugi, treći … i viši put

Objašnjenja:

Studenti prve godine bachelor studija se ne mogu prijaviti, jer po Erasmus+ pravilima, student mora imati minimalno ostvarenih 30 ECTS bodova koji će biti prikazani na oficijelnom prepisu ocjena. Ukoliko u toku II semestra prve godine mogu dobiti taj dokument, odnosno prikazati da su položili predmete u vrijednosti od 30 ECTS bodova u I semestru, onda im se može dozvoliti da se prijave na raspisane konkurse za mobilnosti u III semestru (koji se objavljuju tokom njihovog II semestra). Također, s obzirom da student upisuje Univerzitet u Sarajevu, preporuka je da se prva godina provede na matičnoj instituciji i ispune obaveze prije nego ode na razmjenu.

Studenti na prelazu između dva ciklusa se ne mogu prijaviti zato što u toku prijave na mobilnost ne mogu garantovati da će biti upisani u naredni ciklus studija (ne postoji takva vrsta potvrde), a što je ključno za mobilnost. Studenti koji upisuju novi ciklus (MA ili PhD) trebaju barem prvi semestar biti na matičnom univerzitetu kako bi se upoznali sa predmetima, profesorima, nastavom i aktivnostima prije nego se odluče na mobilnost u inostranstvo. Erasmus+ i drugi programi mobilnosti je dodatna mogućnost za usavršavanje u inostranstvu do kojeg ne bi došli da nisu upisani na Univerzitet u Sarajevu, zato mu se uvijek treba dati prioritet početku studiranja bilo kojeg ciklusa studija.

Studenti kojima je ostao samo završni rad su oni koji su do završnog semestra položili sve predmete, ispunili obaveze, te im je ostao završni rad. U tom statusu im se može dozvoliti odlazak na mobilnost pod uslovom da diplomiraju/magistriraju/doktoriraju tek nakon povratka s mobilnosti. Ovo treba da bude predmet razmatranja odgovornog prodekana o potrebi mobilnosti (u svrhu istraživanja) jer u zadnje vrijeme neki univerziteti ne prihvataju nominacije studenata koji nemaju više predmeta na matičnoj instituciji, te se ovo mora provjeriti sa kolegama na partnerskoj instituciji prije slanja nominacija. Razlog ovom je činjenica da studenti biraju i predmete izvan njihovog matičnog studijskog programa, a onda ne dostavljaju dokaz o priznavanju jer im isti ne mogu biti priznati (ni kao podudarni niti kao slobodno izborni predmeti). Dokaz o priznavanju je potreban kolegama sa partnerskih institucija kako bi opravdali budžet koji su dali studentu kao stipendiju. U slučaju nedostavljanja dokaza, može se tražiti povrat novca.

Distance learning (u nekim slučajevima i vanredni) studenti upisuju studij u tom statusu kada nisu u mogućnosti redovno prisustvovati nastavi zbog drugih preuzetih obaveza (npr. posao). Kako redovno pohađanje nastave podrazumijeva da ste prisutni tokom predavanja, istraživanja, da su uključeni u razgovore sa profesorima i kolegama, tokom testiranja i ispitnih rokova, onda je teško pretpostaviti kako bi student u vanrednom i DL statusu mogao biti odsutan iz zemlje u periodu 4-5 mjeseci i te aktivnosti obavljao na inostranom univerzitetu ako to nije mogao na matičnom.

Strani studenti koji su došli na UNSA članicu u statusu „studenta na razmjeni“ (u trajanju jedan do dva semestra) ne mogu se prijaviti na objavljene konkurse jer je već u „procesu mobilnosti“ na UNSA i kao takvog ga prodekani ne mogu nominovati jer je u pitanju gostujući student koji nije upisan na UNSA.

Studenti koji su korisnici stipendija finansiranih iz EU fondova, te studenti polaznici studijskih programa također finansiranih iz EU fondova se ne mogu prijavljivati na Erasmus+ mobilnosti jer Evropska komisija (kao začetnik i glavni finansijer Erasmus+ programa) ne dozvoljava „duplo“ finansiranje iz EU fondova. Erasmus+ program je finansiran iz EU fondova kao i mnogi programi mobilnosti u kojima učestvujemo (npr. Erasmus Mundus, CEEPUS, itd.), te kršenjem ovog pravila može dovesti do diskvalifikacije studenta iz programa i vraćanja cijelog iznosa stipendije. Također, studenti koji pohađaju određene studijske programe finansiranih iz EU fondova u saradnji sa više evropskih univerziteta (npr. Joint Master Degree) obično u svom studijskom programu imaju planiranu inostranu mobilnost u određenom semestru.

Bez ulaženja u (ne)opravdanost razloga zašto neki studenti obnavljaju godinu ili upisuju apsolventski staž po n-ti put, Erasmus+ je prvenstveno program studijske razmjene koji podrazumijeva da se dio obaveza sa matičnog univerziteta ispuni na partnerskom inostranom univerzitetu. To znači da je student aktivno uključen u nastavu i koji ima obaveze istraživanja, pripremanja radova, polaganje ispita i druge aktivnosti u tekućoj akademskoj godini i sa kojima su upoznati odgovorne osobe za mobilnost na matičnoj instituciji (prodekan/koordinator za međunarodnu saradnju). Kroz Erasmus+ program nudi se mogućnost da te aktivnosti obavi na partnerskom univerzitetu u trajanju jedan do dva semestra, a onda da mu se po povratku u BiH ostvareni rezultati priznaju. Studijska mobilnost podrazumijeva pomno razrađen plan aktivnosti u inostranstvu, te njihov nastavak po povratku, što često nije bio slučaj kod nekih studenata. Shvaćamo da nije lako u roku završiti studije te da postoje opravdani razlozi zašto neko obnavlja godinu, odnosno upisuje apsolventski staž. Zbog toga zabrana prijave na konkurse se ne odnosi na one koji prvi put obnavljaju, odnosno upisuju apsolventski staž. Međutim, riječ je o prvenstveno studentima Univerziteta u Sarajevu koji su istu tu instituciju upisali kako bi postali akademski građani i dobili diplomu koja svjedoči o njihovom znanju i struci, te na istoj treba da rade kroz studijski program i godine koje su za to predviđene. Erasmus+ daje međunarodno iskustvo u rješavanju obaveza koju studenti imaju na Univerzitetu u Sarajevu. Iskorištavanje prilika da se ode na razmjenu zbog razloga: „više nemam predmeta“, „ne moram prisustvovati predavanjima“, „želim položiti težak predmet u inostranstvu“, „više ne studiram, iako se vodim kao student“, „dobra prilika da zaradim“, „prilika da se prebacim na drugi univerzitet“, „prilika da ispunim slobodno vrijeme do diplomiranja“ (navedeni su stvarni primjeri, odnosno razlozi na osnovu razgovora sa studentima) se ne mogu uzeti u obzir kada je u pitanju Erasmus+ mobilnost. Dosta je studenata koji redovno ispunjavaju svoje obaveze i koji zaslužuju prioritet i mogućnost da odu na razmjenu. Čak je i Erasmus+ program pooštrio pravila u kojem se insistira na dostavljanju dokaza o priznavanju ostvarenih rezultata u inostranstvu te većina inostranih univerziteta ne žele primati studente koji više nemaju obaveze na matičnoj instituciji.

NASTAVNO OSOBLJE

Nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu je ono koje se nalazi u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u trenutku planirane međunarodne mobilnosti. Nastavno osoblje se prijavljuje sa opciju teaching – držanje predavanja, odnosno ono osoblje koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može držati predavanja na Univerzitetu u Sarajevu.

Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

NENASTAVNO OSOBLJE

Nenastavno ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu se prijavljuje za opciju treninga, odnosno edukacije, rada na zajedničkom projektu ili prisustvovanje sedmici obuke (staff week). Pod ovu kategoriju spada administrativno osoblje iz različitih oblasti poslova, a najčešće je u pitanju međunarodna saradnja s obzirom da se podrazumijeva aktivno predstavljanje internacionalizacije matične institucije.

Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

KAKO SE PRIJAVITI?

Ukoliko ste zainteresovani da u toku svog studija ili zaposlenja na Univerzitetu u Sarajevu provedete jedan semestar (studenti) ili nekoliko dana (nastavno/nenastavno osoblje) na inostranoj partnerskoj visokoobrazovnoj instituciji, možete se prijaviti na dostupne konkurse koje objavljujemo na oficijelnim web i društvenim stranicama Univerziteta u Sarajevu:

Na ovim stranicama možete naći trenutno otvorene konkurse za mobilnost finansirane iz EU fondova ili drugih vladinih institucija. Najveći fokus je na razmjenu preko programa mobilnosti Erasmus+.


KAKO DOĆI DO POTREBNIH INFORMACIJA?

Kao što smo već spomenuli, na našoj web stranici naći ćete trenutno otvorene konkurse za mobilnost na našim partnerskim univerzitetima. Otvaranjem linka, u tekstu konkursa ćete dobiti pregršt informacija, između ostalog i za koga je otvoren konkurs (da li za sve kategorije – bachelor, master, doktoranti, nastavno i nenastavno osoblje ili samo za pojedine), koja studijska polja su dostupna (ne nude sve partnerske visokoobrazovne institucije sve svoje studijske opcije), kako se prijavitikoje dokumente trebate dostavitiiznos finansijske podrške i ostale informacije. Međutim, nekad vam te informacije u tekstu konkursa nisu dovoljne. Tada je potrebno kontaktirati strani univerzitet na koji se želite prijaviti kako biste dobili potrebne informacije o npr. listi predmeta koje biste slušali, jeziku na kojem se nastava izvodi, dokazima o poznavanju stranog jezika, smještaju ili dodatnim dokazima za aplikaciju. U tekstu konkursa su uvijek dati kontakt podaci osobe kojoj se možete obratiti za dodatne informacije sa tog univerziteta kao i direktni link na njihove web stranice.

Također, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje informativne dane, tako da je dobro da obavijest o istim pratite na pomenutim web stranicama i učestvujete sa pitanjima.


PRIKUPLJANJE DOKUMENATA

U tekstu konkursa je također definisana i lista dokumenata koja je potrebna za prijavu. Najbitniji dokumenti su nominacijsko pismo i ugovor o učenju (za studente) odnosno ugovor za mobilnost (za osoblje). Te dokumente je potrebno ispuniti elektronski, samostalno ili u saradnji sa odgovornim prodekanom, te ih u toj elektronskoj formi šaljete svojim prodekanima/dekanima da ih potpišu i stave odgovarajuće pečate.

Njihovim potpisom daje se podrška vašoj nesmetanoj mobilnosti i bez njih vaša prijava neće biti važeća!

Prije slanja, svakako je dobro imati konsultacije sa prodekanima/dekanima oko izbora predmeta i aktivnosti na partnerskom univerzitetu. Bitne dokumente i kako ih popuniti možete pronaći ovdje.


PRIJAVA NA OTVORENI KONKURS

U tekstu konkursa je naznačeno na koji način se prijavljujete kao i rokovi do kojih se možete prijaviti.

Jedini načini za prijavu na konkurse za mobilnost u okviru Erasmus+ programa (KA107):

 • preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (slanjem prijave na naznačeni email u tekstu konkursa) – najčešći oblik prijave,
 • registrovanjem i otvaranjem profila na online platformi visokoobrazovne institucije u okviru kojeg “postavljate” (upload) tražene dokumente – konkurs za ovu opciju je opet dat na pomenutim web stranicama koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju.

Svi drugi konkursi koje pronađete, a nisu objavljeni od strane Službe za međunarodnu saradnju UNSA odnosno nisu podijeljeni na društvenim mrežama sa naših oficijelnih stranica nisu dostupni za naše studente i osoblje!

Bez obzira da li se prijavljujete direktno Službi za međunarodnu saradnju ili putem online platforme, sve vaše dokumente je, nakon ispunjavanja i prikupljenih potpisa potrebno skenirati (ukoliko već nisu u elektronskoj formi). Prihvatljiva elektronska forma dokumenata je PDF. Dostavljanje prijavnih dokumenata putem zemaljske pošte nije potrebno.


ODABIR

Konačni odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši visokoobrazovna institucija na koju ste se prijavili na osnovu vaše dostavljene dokumentacije, a kroz nominaciju od strane Univerziteta u Sarajevu.

Kriteriji za odabir kandidata su:

 • tehnički kriterij (da je uredno poslana i ispunjena sva tražena dokumentacija),
 • kriterij prethodne mobilnosti (prethodno iskustvo odnosno učešće u međunarodnoj mobilnosti kroz programe finansirani iz evropskih fondova (kao što je Erasmus+) gdje se prednost daje onim koji dosad nisu učestvovali),
 • akademski dio (rangiranje na osnovu akademskog uspjeha, odnosno prosječne ocjene iz prepisa ocjena i sadržaja ugovora o učenju/ugovora o mobilnosti), te
 • da ste uredno nominovani od strane matične organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu i ostale informacije koje su im dostupne o vama iz poslane dokumentacije.

REZULTATI

O rezultatima ćete biti obavješteni od strane visokoobrazovne institucije na koji ste se prijavili. Veoma je bitno da redovno provjeravate svoj email (čak trash ili spam foldere). U obavještenju će vam biti navedeni dalji koraci (obično je u pitanju da oficijalno potvrdite da prihvatate stipendiju, online aplikacija za registraciju na univerzitet, definisanje načina putovanja i ostali koraci kako bi vaša mobilnost nesmetano otpočela u zadatom terminu).

U slučaju da niste odabrani, biti ćete obavješteni te će vam se ponuditi druga opcija, odnosno visokoobrazovna institucija ukoliko ispunjavate određene kriterije.

Dobitnici stipendije će u emailu dobiti instrukcije oko narednih koraka, kao što su registracija na visokoobrazovnu instituciju, smještaj, putovanje i drugi troškovi. U većini slučajeva, nakon što potvrdite datume dolaska, visokoobrazovna institucija na koju idete će vam kupiti kartu, dok je također moguće da ćete te troškove snositi sami (do dozvoljenog iznosa) a onda će vam se isti refundirati prilikom isplate prvog iznosa stipendije. Veoma je bitno da dobro isplanirate rutu putovanja kako bi sve prošlo bez problema.

Nakon što dođete na univerzitet potrebno je javiti se njihovom uredu za međunarodnu saradnju, kako bi vas registrirali da ste došli i dali vam daljnje upute čime zvanično otpočinjete svoju mobilnost. Družite se, učite, koristite resurse koji su vam dostupni, stvarajte mrežu poznanstava jer vaše Erasmus+ iskustvo sigurno ne prestaje nakon povratka u Sarajevo.