Skoro 30 godina Evropska unija je finansirala program Erasmus koji je podrazumijevao razmjenu studenata samo između zemalja članica Evropske unije. Posebnim „kanalom“ Erasmusa – Erasmus Mundus – ta razmjena je proširena na ostale zemlje izvan Evropske unije. Ovim programom (Erasmus+) je proširena mogućnost razmjene studenata, akademskog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih zemalja.

Međunarodna kreditna mobilnost je jedna od ključnih aktivnosti programa Erasmus+ i podrazumijeva određeni period studiranja ili treninga u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu), a s ciljem stjecanja potrebnih kredita (ECTS). Nakon završetka mobilnosti studenti se vraćaju na svoj matični univerzitet te nastavljaju svoje studije. Dakle, radi se o studiranju ili obavljanju prakse izvan matičnog univerziteta u trajanju od jednog do dva semestra (minimalno 3 mjeseca, maksimalno 12 mjeseci) bez sticanja diplome.

Tokom boravka na mobilnosti u trajanju od jednog do dva semestra (minimalno 3 mjeseca, maksimalno 12 mjeseci), studenti treba da ostvare određene bodove (kredite). Evropska komisija preporučuje da to bude 20-30 ECTS po semestru (gdje se 1 ECTS dobija nakon 25-30 sati provedenih u prisustvovanju nastavu, pripremanju ispita, učenju, itd.). Očekuje se da krediti koji se ostvare u inostranstvu budu priznati na matičnoj instituciji koji će se uračunati sa ostalim bodovima (kreditima) koji vode do završne diplome.

Također, od akademske 2018/2019. godine studentima je omogućena i mobilnost u svrhu prakse. Erasmus+ „traineeship“ ili „internship“ daje mogućnost mobilnosti između učesnika iz programskih zemalja kao i između programskih i partnerskih zemalja (uključujući i Bosnu i Hercegovinu). Praksa/stažiranje u inostranstvu na radnom mjestu podržava se tokom studija prvog, drugog, trećeg i integrisanog ciklusa i, u slučaju mobilnosti u programskim zemljama, u roku od najviše jedne godine po završetku studija. NAPOMENA: opcija za obavljanje prakse mora prethodno biti definisana u međuinstitucijskom sporazumu. Sve opcije za obavljanje prakse koje nisu ponuđene konkursom Službe za međunarodnu saradnju na oficijelnim web stranicama Univerziteta u Sarajevu se ne mogu podržati.

Kada je u pitanju osoblje, kreditna mobilnost nudi mogućnost kratkog boravka na inostranom univerzitetu u svrhu obavljanja predavanja (teaching) ili obuke (training). Prepoznavanje inostranog boravka za osoblje može biti kroz izdavanje certifikata da je učesnik držao predavanje, odnosno obavio profesionalno usavršavanje tokom trajanja mobilnosti.


Ko se može prijaviti?

Erasmus+ međunarodna kreditna mobilnost omogućava mobilnost sljedećih kategorija:

 • Studenti
  • prvog, drugog, trećeg  i integrisanog ciklusa studija:
   • redovni,
   • vanredni,
   • studenti koji obnavljaju godinu prvi put uopšte (dakle, ne prvi put prvu godinu, prvi put drugu godinu itd.),
   • studenti upisani prvi put u apsolventski status,
  • „distance learning“ studenti se ne mogu prijavljivati na ove stipendije,
  • student u okviru Erasmus+ programa ima pravo da se prijavi dva (2) puta na međunarodnu kreditnu mobilnost (2 semestra ili 1 akademska godina) u okviru jednog ciklusa studija (npr. 2 puta kao bachelor, 2 puta kao master, 2 puta kao doktorant),
  • prednost prilikom nominacije, odnosno rangiranja studenata se uvijek daje onima koji prije nisu učestvovali u mobilnosti,
  • student koji se nalazi na svojoj prvoj mobilnosti može produžiti svoju mobilnost na istoj inostranoj visokoobrazovnoj instituciji (ukoliko se ponudi ta mogućnost) ali pod uslovom da se prijavio/la na otvoren konkurs na matičnoj instituciji i da je obezbijedio potrebne dokumente kojim se odobrava njegov/njen boravak (npr. nominacijsko pismo, ugovor o učenju, itd.). To produženje se računa kao druga mobilnost u okviru istog ciklusa studija, Ipak, treba uzeti u obzir da se prednost i na tom konkursu treba dati studentima koji prije nisu koristili ove mogućnosti (mobilnosti). Dakle, produženje je moguće ukoliko nema kandidata bez iskustva sa mobilnošću,
  • Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati na prvi semestar narednog ciklusa studija (npr. student bachelor se ne može u svom zadnjem semestru prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija). Student mora biti upisan na Univerzitetu u Sarajevu u toku prijave i u toku implementacije mobilnosti, i dokazuje se dokumentima (nominacijsko pismo)  što je u ovom slučaju nemoguće garantovati. Također, očekuje se od studenta koji upisuje naredni ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (master ili doktorski studij) da barem prvi semestar provede na matičnoj instituciji.
  • Odobrenje prijave na otvoreni konkurs studentima daje odgovorni prodekan za međunarodnu saradnju na odgovarajuće dokumente (nominacijsko pismo, ugovor o učenju).
 • Akademsko i nenastavno osoblje:
  • Akademsko osoblje:
   • Akademsko osoblje je definisano Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS),
   • Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju „teaching“ gdje se dogovara izvođenje nastave u različitim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Osoblje mora predavati minimalno 8 sati nastave sedmično ili u kombinaciji 4 + 4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa predstavnicima institucije – domaćina) kao i pripremanje i organizacija predavanja, i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.
   • Za opciju teaching prijavljuje se ono akademsko osoblje koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može držati predavanja na Univerzitetu u Sarajevu.
  • Nenastavno (administrativno) osoblje:
   • Nenastavno osoblje se prijavljuje za opciju „training“ koje je najčešće određeno održavanjem radionica ili seminara, kao npr. sedmice obuke osoblja (staff week) iz određene oblasti (npr. internacionalizacija).
   • Ovu opciju mobilnosti može koristiti u iznimnim slučajevima akademsko osoblje ukoliko je aktivno i direktno uključeno u administraciju čija je tematika predložena za ovu mobilnost (npr. prodekani za međunarodnu saradnju u okviru prisustvovanja staff weeku iz oblasti Erasmus+ implementacije KA107 projekta) i gdje se očekuje aktivno predstavljanje aktivnosti koji prate ovaj projekat.
  • Potpisnik dokumenata i za akademsko i za nenastavno osoblje je dekan/direktor (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu,
  • Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).