MEĐUNARODNI PROJEKTI

Zaposlenik se Univerziteta u Sarajevu kao nastavno, istraživačko ili nenastavno osoblje i imate ideju za projekat ispred svoje institucije? Pronašli ste odgovarajući izvor finansiranja, no potrebno je pripremiti prijavu i dostaviti podređene informacije, formulare i dokumente? Na pravom ste mjestu!

Prije nego krenete u tu avanturu, par početnih informacija koje morate znati:

 • Sve je to UNSA: bez obzira kako ste zamislili da se projekat odvija (na nivou fakulteta, akademije, centra, instituta ili službe UNSA) u većini fondova finansiranih od strane Evropske unije se prijavljujete kao jedna institucija – UNIVERZITET U SARAJEVU. Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive, prijava se popunjava ispred univerziteta koji ima svoje učesničke identifikacijske informacije (ispod).
 • Rektor je legalni predstavnik: za većinu projektnih prijava koje idu ispred Univerziteta u Sarajevu potreban je potpis legalnog predstavnika institucije, a to je prema pravilu Rektor. Procedura dostavljanja dokumenata za potpis je objašnjenja na linku ispod. NAPOMENA: ukoliko se prijavljuje projekat, a u trenutku prijave nije potreban potpis rektora, opet je potrebno dostaviti popunjen zahtjev radi evidentiranja i informisanja Senata UNSA.
 • Registracioni kodovi su jedinstveni: kada prijavljujete projekat na evropske fondove često vam traže registracijske kodove koji verifikuju da naš univerzitet može učestvovati u tim programima. Služba za međunarodnu saradnju je izvršila sve potrebne registracije, tako da su ti kodovi (koji se primjenjuju za svaku članicu UNSA) sljedeći:
 • University of Sarajevo (UNSA)
  • ID: 4200494560007
  • VAT: 200494560007
  • ERASMUS KOD: SARAJEVO
  • PIC: 995549995
  • OID: E10186799

Napomena: korištenjem bilo kakvih drugih kodova, oznaka ili brojeva vas može dovesti do diskvalifikacije jer svi fakulteti, akademije, centri i instituti Univerziteta u Sarajevu mogu biti prepoznati u bazama samo pod ovim identifikacijskim informacijama.