Mevlana

ZBOG PANDEMIJA KORONA VIRUSA, MEVLANA PROGRAM SE PRIVREMENO SUSPENDIRA U 2022. I 2023. GODINI!

O programu
Ime programa je inspirirano Muhammedom Celaleddinom koji je rođen 1207. godine u Belh Horasanu (danas na granici sa Afganistanom). Ime Mevlana koristili su sultan Veled, Sems-i Tebrizi i njegovi sljedbenici i univerzalni je simbol identifikacije sa njim. Ljudima sa Zapada poznat je kao Rumi.

  • Cilj programa „Mevlana“ je razmjena nastavnika i studenata sa turskih obrazovnih institucija i visokoškolskih institucija drugih zemalja.
  • Program uključuje sve svjetske visokoškolske ustanove.
  • Studenti mogu biti na razmjeni minimalno jedan semestar, a maksimalno dva semestra (akademsku godinu). U slučaju da student dobije stipendiju za jedan semestar i uspješno ga završi, može produžiti i drugi semestar o svom trošku, što se obavezno mora provjeriti na univerzitetu domaćinu.
  • Nastavno osoblje na razmjeni može držati predavanja minimalno jednu sedmicu, a maksimalno tri mjeseca.
  • Nastavno osoblje i studenti iz svake zemlje mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ na visokoškolskim ustanovama u Turskoj s namjerom da drže predavanja ili studiraju.
  • U okviru programa razmjene „Mevlana“ student može biti stipendiran samo jedanput tokom svog univerzitetskog obrazovanja i prijaviti se na bilo koji od tri ciklusa.
  • Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ samo jedanput u toku akademske godine.

Važna napomena: svi zainteresirani kandidati prethodno trebaju provjeriti na kom fakultetu/odsjeku se izučava njihova materija jer se program u Turskoj u nekim slučajevima razlikuje od onog u BiH, provjeriti da li je organizirana nastava na engleskom jeziku i sve ostale relevantne detalje koji mogu utjecati na uspješno učešće u programu.

Partneri

Rb.UniverzitetGradWebProtokol potpisanVaži do:
1Afyon Kocatepe UniverzitetAfyonkarahisarhttps://aku.edu.tr/20162021
2Akdeniz (Mediteran) UniverzitetAntalijahttp://www.akdeniz.edu.tr/20162020
3Canakkale Onsekiz Mart UniverzitetÇanakalehttps://www.comu.edu.tr/20162021
4Dicle UniverzitetDiyanbakirhttp://www.dicle.edu.tr/20152020
5Dumlupinar UniverzitetKutahyahttp://www.dpu.edu.tr/20182023
6Erciyes UniverzitetKayserihttps://www.erciyes.edu.tr/20162021
7Gumushane UniverzitetGumushanehttp://www.gumushane.edu.tr/20182022
8Kahramanmaras Sutcu Imam UniverzitetKahramarmarashttp://www.ksu.edu.tr/20162021
9Karadeniz tehnički univerzitetTrabzonhttp://www.ktu.edu.tr/20182023
10Karamanoglu Mehmetbey UniverzitetKaramanhttp://www.kmu.edu.tr/20182020
11Marmara UniverzitetIstanbulhttp://www.marmara.edu.tr/20152020
12Suleyman Demirel UniverzitetIspartahttp://sdu.edu.kz/en/20192024
13Trakijski univerzitetJedrenehttps://www.trakya.edu.tr/20192023
14Uludag UniverzitetBursahttp://www.uludag.edu.tr/20152019
15Univerzitet u BartinuBartinhttps://en.bartin.edu.tr/20182023

Razmjena studenata

Kako aplicirati?
Pratite konkurse na web stranicama Univerziteta u Sarajevu.

Koliko traje razmjena?
Studenti mogu biti na razmjeni najmanje jedan, a najviše dva semestra. Period trajanja semestra može biti različit u pojedinim obrazovnim sistemima, ali program razmjene ne može trajati duže od jedne akademske godine. Ove godine je odobreno stipendiranje za samo jedan semestar.

Da li studenti ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji?Ukoliko pohađaju kurseve/semestre unaprijed dogovorene i usaglašene protokolom o učenju, studenti ne ponavljaju kurseve/semestre na matičnoj instituciji.

Studenti koji odlaze u Tursku

Studenti dobijaju stipendiju u skladu sa iznosom koji odredi Izvršni odbor Vijeća za visoko obrazovanje Turske. Studenti sami snose putne troškove.
70–80% školarine studentima se isplaćuje mjesečno, a ostatak pod uvjetom da uspješno steknu sve potrebne bodove i ispune sve obaveze. U slučaju da su dodijeljena sredstva nedovoljna, studenti mogu koristiti vlastita sredstva ili mogu dobiti posebne stipendije, što je u skladu sa drugim uvjetima ovog programa.
Na Konkurs se mogu prijaviti samo redovni studenti Univerziteta u Sarajevu.

Školarina
U okviru programa razmjene student ne plaća školarinu instituciji domaćinu nego nastavlja plaćati matičnoj instituciji.
Student ne plaća dodatne takse na instituciji domaćinu unutar programa razmjene.
Institucije visokog obrazovanja u potpunosti osiguravaju priznavanje obrazovnih aktivnosti.

Razmjena nastavnika i istraživača

Nastavnici i istraživači zaposleni na visokoškolskim ustanovama u Turskoj ili inozemstvu mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“ pod uvjetom da je potpisan protokol o razmjeni u okviru programa „Mevlana“. Ovaj program razmjene uključuje obrazovne aktivnosti na instituciji domaćinu u trajanju od šest sati sedmično ili recipročno kada je riječ o učešću u projektima, radionicama i istraživanju. Asistenti istraživača ne mogu učestvovati u programu razmjene „Mevlana“.

Trajanje razmjene i obaveze
Nastavno osoblje može učestvovati u programu razmjene najmanje jednu sedmicu, a najviše tri mjeseca.

Uslovi za nastavno osoblje
U okviru programa razmjene „Mevlana“ pokrivaju se putni troškovi i dnevnice za nastavno osoblje iz Turske ili inozemstva, a u skladu sa iznosima navedenim u Travel Expense Law br. 6245 i članu 10. Zakona br. 2547.
CHE Executive Board je ovlašten da odredi dodatne takse prema zemljama i zvanjima.
Propisani iznos stipendija zavisi od zvanja, tako da je najveći iznos 1500 TL na mjesečnom nivou za zvanje profesora.

Sve informacije na engleskom jeziku o programu razmjene „Mevlana“ mogu se naći na web stranici Vijeća za visoko obrazovanje:

The Council of Higher Education
Academic Exchange Programmes Unit
Mevlana Exchange Programme Coordinating Office
06539 Bilkent, Ankara, TÜRKİYE
Tel. 0312.298.79.74/75/76/77
Fax. 0312.298.72.13
mevlana@yok.gov.tr
www.yok.gov.tr/en/web/mevlana