Mreže i asocijacije

Članstvo u mrežama jača evropske istraživačke institucije i doprinosi razvoju međunarodnog profila institucije. Univerzitet u Sarajevu je član brojnih mreža.

Pored članstva na nivou univerziteta, mnoge članice UNSA su članovi mreža uglanvom specijaliziranih za studijska polja iz njihovog domena:

Centar za interdisciplinarne studijeGlobalni kampus ljudskih prava
Ekonomski fakultetUdruženje za unapređivanje kolegijalnih škola poslovanja (AACSB)
Ekonomski fakultetFondacija za razvoj menadžmenta „Europea“ (EFMD)
Ekonomski fakultetEvropska mreža za akademski integritet (ENAI)
Fakultet političkih naukaEvropska asocijacija škola za socijalni rad (EASSW)
Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologijuMeđunarodni centar za genetički inženjering i biotehnologiju (ICGEB)
Mašinski fakultetHrvatsko društvo za goriva i maziva
Mašinski fakultetUdruženje inženjera automatike (SAE)
Muzička akademijaEvropsko udruženje muzičkih konzervatorija, akademija i škola (AEC)
Muzička akademijaCEMAN mreža
Poljoprivredno-prehrambeni fakultetAsocijacija fakulteta poljoprivrednih fakulteta Jugoistočne Evrope
Pravni fakultetPravne škole Jugoistočne Evrope (SEELS)
Pravni fakultetInstitut evropskog prava (ELI)
Stomatološki fakultetMreža stomatološkog programa zasnovanog na Erasmusu (NEBEOP)
Šumarski fakultetEvropska istraživačka grupa (EVOLTREE)
Veterinarski fakultetEvropska asocijacija za uspostavljanje veterinarskog obrazovanja (EAEVE)
Veterinarski fakultetVeterinarska mreža za razmjenu studenata i osoblja (VETNEST)
Veterinarski fakultetMreža institucija za veterinarsko obrazovanje zemalja oko Sredozemlja (REEV-Med)