Služba za međunarodnu saradnju aktivno radi na izradi i distribuciji vodiča, brošura i promotivnih materijala koji se tiču implementacije internacionalizacije na Univerzitetu u Sarajevu.

Neke od tih izdanja urađeni su u saradnji sa prodekanima/koordinatorima za međunarodnu saradnju sa članica UNSA kao i sa Odborom za međunarodnu saradnju.