Student Filozofskog fakulteta UNSA
Mobilnost na Univerzitetu u Pečuju, Mađarska

Studentica sam završne godine I ciklusa studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda BiH. O Erasmus+ programu sam znala još i prije, međutim asistentica na fakultetu me motivirala da se angažiram i istražim ponuđene stipendije. Prijavila sam se i primljena sam na Univerzitet u Pečuju, u Mađarskoj, na Katedri za hrvatski jezik i književnost. Prijavila sam se iz znatiželje za novim izazovima, upoznavanjem s drugim načinom studiranja te željom za životom izvan zemlje. Dojmovi su pozitivni, štaviše zadovoljna sam što je moj prvi Erasmus bio u manjem gradu, gdje sam upoznala ljude širom svijeta, a ujedno i naučila osnove mađarskog jezika; tako i preporučujem svima da uče jezik zemlje u koju planiraju ići. U najljepšem periodu života, kada mladi trebaju da saznavaju i putuju, ovo je jedinstvena prilika koju niko ne treba propustiti. Obaveze na gostućujem univerzitetu su bile olakšavajuće i profesori su bili jako susretljivi. Također, mogućnost za putovanjima se nije propuštala i tako sam obišla većinu gradova u Evropi na što sam izričito sretna i ponosna. Smatram da je ovo eminentno iskustvo u životu. Erasmus pruža pojedincu da se oslobodi i otvori pred daljnim izazovima, rizikuje i proputuje te upozna druge kulture kroz sve to i sklopi prijateljstva koja ostavljaju najljepše uspomene za cijeli život. Do sljedećeg Erasmusa.