Odbor za međunarodnu saradnju

U skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu, kao savjetodavno tijelo Senata za aktivnosti koje imaju međunarodni karakter od 2014. godine djeluje Odbor za međunarodnu saradnju. Prvi Odbor za međunarodnu saradnju djelovao je u periodu 2014–2017. godine. Konstituirajuća sjednica drugog po redu Odbora za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu održana je 7. juna 2017. godine i djelovao je u periodu 2017-2021. godine.

Odbor za međunarodnu saradnju ima devet članova, od kojih su: po jedan predstavnik svake grupacije nauka/umjetnosti iz reda nastavnika/saradnika, predstavnik Studentskog parlamenta i prorektor za međunarodnu saradnju.

Odbor održava desetak redovnih i nekoliko vanrednih sjednica u toku jedne godine, te je aktivno radio na izradi esencijalnih dokumenata za internacionalizaciju UNSA.