Otvoreni konkursi

Trenutno su svi konkursi za međunarodnu mobilnost u akademskoj 2021/2022. godini zatvoreni. Konkurse za ljetni semestar 2021/2022 (mobilnosti počinju od februara 2022.) ćemo početi objavljivati od oktobra 2021. godine.