Programi mobilnosti su struktuirani projekti koji su finansirani iz domaćih ili međunarodnih fondova, a podrazumjevaju finansijsku podršku studentima, nastavnom ili nenastavnom osoblju prilikom akademskog i/ili profesionalnog usavršavanja na univerzitetima izvan matične zemlje. No vrlo često do međunarodne mobilnosti može doći i mimo specificiranih programa mobilnosti, odnosno putem drugih fondova. 

Ispod je dat pregled najpopularnijih programa, projekata i fondova mobilnosti u kojima Univerzitet u Sarajevu učestvuje, odnosno koji su dostupni studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju da pregledaju i da se prijave. 

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu koordinira programe Erasmus+ i Mevlana. 

Prodekani i koordinatori za međunarodnu saradnju na članicama Univerziteta u Sarajevu koordiniraju Erasmus+ sporazume potpisane na tom nivou, te CEEPUS mreže.

Ostali ponuđeni programi nisu u direktnoj koordinaciji od strane Univerziteta u Sarajevu, ali ovdje možete naći osnovne informacije i direktne linkove za više informacija. Većina predstavljenih programa su stalni učesnici na Sajmu stipendija (organizovanom od strane Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu).

Untitled design
ERASMUS+
CEEPUS-LOGO_RGB_web
CEEPUS
Application
MEVLANA
FB_Globe_RGB_300px
FULBRIGHT
Untitled design (1)
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE
Untitled design (2)
DAAD
Untitled design (3)
MEĐUNARODNI VISEGRAD FOND
STIPENDIJE.BA
Untitled design (5)
KONRAD ADENAUER STIPENDIJA
IAESTE BIH
HOĆU.BA
PROGRAM STIPENDIRANJA NJEMAČKE PRIVREDE
ALUMNI ASOCIJACIJA ZAPADNOG BALKANA
INICIJATIVNA GRUPA ALPBACH SARAJEVO
HUMANOST U AKCIJI BIH
AMBASADA ČEŠKE REPUBLIKE
AMBASADA JAPANA U BIH
AMBASADA ŠVEDSKE
EDUCATION USA
FRANCUSKI INSTITUT U SARAJEVU