PROJEKTI

Služba za međunarodnu saradnju aktivno radi na domaćim i međunarodnim projektima koji doprinose implementaciji internacionalizacije i promociji Univerziteta u Sarajevu izvan granica Bosne i Hercegovine.

Svoje inovativne ideje o međunarodnoj saradnji je pretvorila u projektnu prijavu na razne domaće i međunarodne konkurse, te nakon dobijanja “zelenog svijetla” uspješno je implementirala na raznim dešavanjima na Univerzitetu u Sarajevu.