Dragi studenti, nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu – pred vama je web stranica Službe za međunarodnu saradnju posvećenu prvenstveno predstavljanju mogućnosti za međunarodnu mobilnost izvan granica Bosne i Hercegovine, sa najvećim fokusom na programe finansirane iz EU fondova (npr. Erasmus+).

Ukoliko ste prvi put na ovoj stranici i ukoliko se prvi put susrećete sa mogućnostima međunarodne mobilnosti, najbolje je da prvo se informišete o mogućnostima koje su vam dostupne:

Na početnoj stranici imate ponuđene osnovne informacije i instrukcije o ponuđenim programima mobilnosti (konkursi) te uputstva kako se prijaviti.

Na linku: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/ možete dobiti pregled uslova koje studenti, odnosno osoblje trebaju ispunjavati da bi se prijavili na ove mobilnosti.

Ukoliko ispunjavate uslove, na linku: https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti/ možete dobiti informacije na koji način se prijaviti, kako ide procedura i na šta trebate obratiti pažnju.

Da bi se prijavili na otvorene konkurse potrebno je da prikupite određene dokumente koji svjedoče o vama i vašim kvalifikacijama. Na linku: https://international.unsa.ba/potrebni-dokumenti/ su pobrojani najčešće traženi i potrebni dokumenti, kao i način popunjavanja i finaliziranja. Ovo je veoma bitno da pažljivo pročitate.

Na samoj početnoj stranici su objavljeni i konkursi međunarodnih mobilnosti. Ti konkursi su predstavljeni slikama gradova u kojima se visokoobrazovna institucija (za koju je raspisan poziv) nalazi. Odlaskom na nju (klikom) ulazite u tekst konkursa. Ovdje je bitno da TEKST KONKURSA OBAVEZNO PROČITATE SA SVIM NAVEDENIM INFORMACIJAMA I LINKOVIMA. U tekstu konkursa su dati svi potrebni inputi, odnosno zahtjevi koje morate ispuniti i dostaviti kroz vašu prijavu da bi bili razmatrani. Posebnu pažnju treba obratiti na ko se može prijaviti, koja studijska polja su dostupna, dokad i kako se prijavljujete, te traženi dokumenti. OBAVEZNO je potrebno pročitati i OPŠTE USLOVE ERASMUS+ KONKURSA koji sadrže bitne informacije, naročito o pripremanju i popunjavanju dokumenata.

Ukoliko želite da se informišete o iskustvima studenata i osoblja koji su već prošli kroz Erasmus+ proceduru i mobilnost, možete pregledati dostupne priče, odnosno tzv. testimonials koji će vam sigurno dati prikaz i doživljaje Erasmus+ programa kroz privatne priče i fotografije naših stipendista.