Nacionalni informativni dan u Bosni i Hercegovini o Erasmus+ programu održava se 28. novembra 2019. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci.

Svrha ovog informativnog dana je promocija mogućnosti u sektoru visokog obrazovanja kroz Erasmus+ program sa fokusom na izgradnju kapaciteta (Capacity Building), međunarodnu kreditnu mobilnost (International Credit Mobility), zajedničke master studije (Joint Master Degrees) i Jean Monnet aktivnosti.

Više informacija uskoro.