Potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu. Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom. Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja.

Ukoliko nije drugačije naglašeno u tekstu konkursa, državljani BiH sa dvojnim pasošem se mogu prijaviti na konkurse za Erasmus+ projekte (sa EU pasošem) bez problema, pod uslovom da im je boravište u BiH i da su upisani u redovni studij na Univerzitetu u Sarajevu.