U okviru implementiranja Erasmus+ projekta za izgradnju kapaciteta „Jačanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ (STINT), Služba za međunarodnu saradnju je aktvno učestvovala u ispunjavanju zadataka u periodu od 15.10.2015. do 14.04.2019. godine prema radnim paketima projekta, doprinoseći sveukupnim rezultatima projekta – internacionalizacija kroz izradu dokumenata, vodiča, pilot aktivnosti i organizovanja treninga osoblja.

Koordinator projekta g. Geert De Lepeleer sa Katoličkog univerziteta u Leuvenu nas je obavijestio da smo dobili završni izvještaj od strane Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizuelnu podršku (EACEA) u kojem su svi troškovi prihvaćeni kao opravdani, te da je projekat ocijenjen pozitivno kao jedan od uspješnijih projekata u regionu koji je značajno doprinjeo osnaživanju internacionalizacije (u prilogu).

U okviru implementacije STINT projekta, Univerzitet u Sarajevu je imao značajnu i aktivnu ulogu kao vodeći univerzitet koji je u toku trajanja projekta ispunio sve zahtjeve i implementirao aktivnosti koje su danas postale prepoznatljivi brend Službe, ali i univerziteta.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je učestvovala u izradi upitnika za studente, prodekane međunarodne saradnje, te sekretare i osobe odgovorne na univerzitetu za internacionalizaciju, a u cilju što jasnijeg određivanja stanja, prednosti i nedostataka internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu. Nakon anketiranja urađena je SWOT analiza koja je pripremljena, te pretvorena u narativni izvještaj i power point prezentaciju i prezentirana je pred partnerima na prvim konzorcijskim sastancima.

Na osnovu analize ankete, pripremljeni su temelji budućoj Strategiji razvoja međunarodne saradnje UNSA za period 2018/19–2022/23 koja je inicirana iz dva pravca: kao iskazana potreba za strategijom kroz implementaciju Erasmus+ CBHE projekta STINT („Jačanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“) te dolaskom posljednjeg menadžmenta čime je otpočeo proces strateškog razmišljanja o internacionalizaciji. Izradom i usvajanjem ove strategije definirani su indikatori – sistem praćenja i ocjene internacionalizacije, implementacije strategije i rezultata akcionog plana koji su danas neizostavni prikazivanja stanja internacionalizacije Univerziteta kroz godišnje izvještaje o međunarodnoj saradnji.

Pored Strategije, Služba je pripremila nekoliko strateških dokumenata kao rezultate projekta:

  • Pravilnik o mobilnosti – važeći dokument kojim se definišu pravila, prava i obaveze prilikom implementacije kreditne mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, akademskog i nenastavnog osoblja, usvojenog na Senatu početkom 2019. godine,
  • Zbirka uputa za mobilnost – informacije i savjeti o prijavljivanju na otvorene pozive za međunarodnu kreditnu mobilnost sadržani na jednom mjestu,
  • Upute za dolazne studente – sve akademske i administrativne informacije za inostrane studente koji dolaze na Univerzitet u Sarajevu,
  • Upute za odlazne studente – sve akademske i administrativne informacije za sve studente koji odlaze na partnerske univerzitete u Evropi,
  • Vodič kroz studijske programe – sadržajni prikaz studijske ponude Univerziteta u Sarajevu,
  • Promotivni materijali – posteri, billboardi, cekeri, roll up banneri, idr.

Kroz projekat su započete i četiri pilot aktivnosti koje se nastavljaju i nakon završetka projekta. Ove aktivnosti podrazumjevaju prezentacije internacionalizacije i obuku osoblja – odgovornih osoba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, kroz davanje uputa o mobilnosti, te podrškom za učešće u međunarodnim projektima. U dosadašnjem radu Univerziteta u Sarajevu ove aktivnosti su uvijek bile izvođene u vidu info dana za mobilnost, međunarodne projekte i opšte za promociju internacionalizacije, gdje smo vrlo često na konzorcijskim sastancima spomenuti kao najaktivniji u tom vidu implementacije promocije i diseminacije.

  • PA1: Međunarodna sedmica obuke osoblja (Staff week) – od 2017. godine Služba je pokrenula organizovanje Sedmice obuke kao pilot aktivnost u kojem, kroz sadržajni program predstavljamo akademske i administrativne informacije o univerzitetu, Sarajevu, ali i Bosni i Hercegovini, kao i organizujemo raidonice i trenige o internacionalizaicji i prenosu znanja iz oblasti bitnih za uspješnu implementaciju kreditne mobilnosti svim inostranim partnerima, kao i lokalnom osoblju sa univerziteta,
  • PA2: – Vodič o Erasmus+ mobilnosti za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju, te urede za međunarodnu saradnju o aktivnostima koje prate kreditnu mobilnost – od uspostavljanja i iniciranja saradnje sa inostranim univerzitetom, objav ekonkursa, selekcije i nominacije, pa  do implementacije  mobilnosti i pripremanja završnih izvještaja,
  • PA3: Vlog – video prezentacije o iskustvima studenata i osoblja (domaćih i inostranih) u okviru programa mobilnosti koje predstavljamo na YouTube stranici u cilju promocije programa Erasmus+, ali i Univerziteta u Sarajevu kao kvalitetnog i izvrsnog domaćina inostranim gostima,
  • PA4: Radionice i kontakt seminari: u toku trajanja projekta, ali i nakon njega, Služba za međunarodnu saradnju u toku godine organizuje nekoliko informativnih dana ili radionica u cilju povezivanja i uspostavljanje saradnje među svojim (pod)organizacionim jedinicama u smislu zajedničkih prijava na otvorene pozive, kao i iniciranje saradnje sa inostranim partnerima.

Više informacija o implementaciji projekta dosutpno je na: http://stint-project.net/