Mnoga predstavništva zemalja u BiH (ambasade i konzulati) imaju budžete za finansiranje studiranja ili profesionalnih usavršavanja u njihovim zemljama za državljane Bosne i Hecregovine. Kako bi se dodatno informisali, kontaktirajte predstavništva/ambasade ili posjetite naš međunarodni sajam stipendija koji se dešava svake godine u oktobru, a koji između ostalih učesnika, okuplja i vladine institucije iz svijeta (ambasade i konzulate) sa ponudom stipendija i prilika za studiranje u njihovim zemljama.