Ovaj vodič je namijenjen studentima, nastavno i nenastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu (ali može poslužiti kao orijentir i ostalima) koji žele da se prijave na mnoge konkurse za međunarodnu mobilnost.

Ovaj materijal je pripremljen od Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Evropskom komisijom.

Posljednja ažurirana verzija i prilagođena programima mobilnosti finansiranih iz evropskih fondova urađeno u okviru implementacije projekta Capacity Building „Osnaživanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ – STINT.