MOBILNOST

Šta je to međunarodna mobilnost?

Međunarodna mobilnost podrazumijeva boravak studenata, nastavno/naučnog/umjetničkog ili nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu na inostranoj instituciji u svrhu obrazovnog i profesionalnog usavršavanja. Na ovaj način, razvija se dobra saradnja između zemalja koje promovišu mobilnost u obrazovnom polju te promoviše kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Najčešće kroz posebno organizovan program mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS) ili preko konkursa koje objavljuju različite međunarodne, nacionalne ili privatne institucije, nude se studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo izvan mjesta studiranja, dok osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama.

Šta podrazumijeva međunarodna mobilnost?

Najčešće se radi o boravku studenata na nematičnoj instituciji u trajanju od jednog do dva semestra u cilju dobijanja akademskih kredita (ECTS). Po povratku, očekuje se da se ostvareni rezultati u inostranstvu priznaju na matičnoj instituciji kako bi student nesmetano nastavio studiranje. Kad je u pitanju osoblje, riječ je od boravku na nematičnoj instituciji u trajanju od nekoliko dana, sedmica ili mjeseci (zavisno od vrste mobilnosti) u cilju profesionalnog usavršavanja, držanja predavanja i slično.

Ko se može učestvovati u međunarodnoj mobilnosti?

Studenti:

  • Studenti upisani na prvi, drugi, treći i/ili integrisani ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u trenutku prijave na mobilnost i u trenutku implementacije mobilnosti.
  • Studenti koji prvi put obnavljaju godinu i/ili prvi put upisuju apsolventski status se također mogu prijaviti na otvorene konkurse.
  • Studenti posljednjeg semestra jednog ciklusa studija se mogu uslovno prijaviti za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa ukoliko imaju odobrenje inostrane institucije na koju se žele prijaviti.

Osoblje:

  • Nastavno/naučno/istraživačko/umjetničko i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu se može prijaviti ukoliko je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u tokom mobilnosti.
  • Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Kako se možete prijaviti na međunarodnu mobilnost?

Najčešće kroz otvoren poziv za mobilnost (koji sadrži sve potrebne informacije o destinaciji, potrebnim dokumentima i naznačenim rokovima za dostavljanje) možete se prijaviti za ograničeni boravak na nematičnoj instituciji.

Kada je riječ o programu Erasmus+, Služba za međunarodnu saradnju u skladu sa pravilima, objavljuje konkurse na koje se mogu prijaviti studenti koji su upisani, odnosno osoblje koje je zaposleno na Univerzitetu u Sarajevu. Više o Erasmus+ programu dostupno je na linku: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/erasmus-plus, dok su svi konkursi objavljeni na https://www.unsa.ba/stipendije i https://www.international.unsa.ba.

Napomena: postoje inostrane visokoobrazovne institucije sa kojima je (zbog sfere interesa i saradnje) Erasmus+ sporazum potpisan na nivou fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA. U tom slučaju, organizaciju mobilnosti vode odgovorni prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na toj (pod)organizacionoj jedinici UNSA.