TESTIMONIALS

Iskustva studenata o osoblja Univerziteta u Sarajevu sa mobilnosti

 

Nikola Xaviereff

Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka Nikada nisam zamišljao koliko toga će studiranje vani moći da me promijeni, poboljša i osamostali kao