Mogućnosti za međunarodnu razmjenu i profesionalno usavršavanje

Untitled design (5)

Studenti - razmjena

Trenutno ste student Univerziteta u Sarajevu i želite provjeriti mogućnosti da jedan ili dva semestra provedete na inostranoj partnerskoj instituciji? Saznajte više!

Untitled design (7)

Studenti - degree

Završili ste ili trenutno završavate studij na Univerzitetu u Sarajevu i želite nastaviti studirati u inostranstvu? Saznajte više!

Untitled design (6)

Studenti - praksa

U toku svog studija, studenti Univerziteta u Sarajevu mogu obavljati i praksu u inostranstvu. Saznajte više šta vam je dostupno!

Untitled design (8)

Nastavno/naučno osoblje

Nastavno i naučno osoblje Univerziteta u Sarajevu može održati predavanje na inostranoj instituciji kroz različite oblike razmjene. Saznajte više!

72370755_2771010619626251_8326867621781700608_n

Nenastavno osoblje

Nenastavno (administrativno) osoblje Univerziteta u Sarajevu ima mogućnost da učestvuje u razmjeni i predstavljanju matičnog univerziteta u inostranstvu. Saznajte više!

Naši projekti

Adresa

Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

08:00 – 16:00 
Ponedjeljak – Petak

Javite nam se

Telefon: +387 33 565 116
Email: erasmus@unsa.ba

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Služba za međunarodnu saradnju koordinira implementaciju mobilnosti na način da objavljuje konkurse na koje se možete prijaviti i otići na razmjenu u inostranstvu. Konkurse možete pronaći na https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/.

Ukoliko ste student, obraćate se odgovornom prodekanu za međunarodnu saradnju na vašoj instituciji (lista prodekana je data na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja). 

Ukoliko ste osoblje, možete se obratiti prodekanu za međunarodnu saradnju za više informacija, no potpisnik vaših dokumenata je dekan. 

Nažalost ne možete, konkursi su otvoreni i namijenjeni samo studentima i zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu.

O dokumentima kojima dokazujute poznavanje stranog jezika na kojem biste pratili predavanja objasnili smo na https://international.unsa.ba/dokaz-o-poznavanju-stranog-jezika/.

Univerzitet u Sarajevu sklapa međuinstitucijske sporazume sa evropskim partnerima u cilju međunarodne mobilnosti. Da bi došlo do mobilnosti, potrebno je obezbijediti budžet, o čemu nas obavještava partnerska institucija. Tek kada nas obavijeste da je dostupan budžet, naša služba raspisuje konkurs. Vodite računa da su neki sporazumi u nadležnosti članica UNSA s obzirom da su fokusirani samo na to studijsko polje. Na linku https://international.unsa.ba/erasmus-ka107/ je jasno naznačeno koje sporazume koordinira članica UNSA, a koje naša Služba.

Samo konkursi koji su objavljeni na oficijelnim web stranicama UNSA nude mogućnost Erasmus+ razmjene koji uključuje finansijski grant. Sve što je objavljeno mimo pomenutih web stranica najčešće ili nije namjenjeno našim državljanima, jer postoje posebni kanali Erasmusa koji su namjenjeni samo “programskim zemljama” (Bosna i Hercegovina je “partnerska zemlja” sa ograničenim mogućnostima korištenja mobilnosti).

Erasmus+ stipendije su namijenjene samo studentima UNSA. Morate biti student UNSA kako biste se mogli prijaviti na jednosemestralnu mobilnost (podrazumjeva se da nakon mobilnosti se vraćate na matični univerzitet i završavate studij).

Svaki student može ići na mobilnost dva puta, odnosno dva semestra u toku jednog ciklusa studija (zavisno od trajanja semestra na partnerskim institucijama, vaš boravak može biti od 4-10 mjeseci u toku jednog ciklusa). Nakon što završite jedan ciklus i upišete drugi (na UNSA) možete se ponovo prijaviti i otići dva puta u toku tog ciklusa.