OVDJE MOŽETE NAĆI SVE POTREBNE INFORMACIJE O ERASMUS+ PROGRAMU!

1
2
3
7
2

DOBILI STE ERASMUS MOBILNOST - ŠTA DALJE?

REKLI SU O ERASMUS+ PROGRAMU:

OSTALI EVROPSKI I VANEVROPSKI PROGRAMI

NAŠI MEĐUNARODNI PROJEKTI

NAKON VAŠEG POVRATKA SA RAZMJENE, ERASMUS PRIČA NE PRESTAJE - PRIKLJUČITE SE ERASMUS ASOCIJACIJAMA

13
14

KAKO DO NAS?

UNIVERZITET U SARAJEVU
Služba za međunarodnu saradnju
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

RADNO VRIJEME
Ponedjeljak - Petak
08,00 - 16,00

KONTAKTIRAJTE NAS
+387 33 565 116
erasmus(at)unsa.ba

Erasmus+ informativna sesija

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje Erasmus+ informativnu sesiju u četvrtak, 23. februara 2023. godine, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II), sa početkom u 12:00 sati.