Home

Zbirka uputa za mobilnost

Vodič namijenjen studentima i osoblju koje se prijavljuje na programe mobilnosti

Upute KA107

Upute za implementaciju KA107 (za prodekane i koordinatore)

Informacije

Informacije o dostupnim programima saradnje za 2020-tu godinu i upute za prijavu

Zahtjev

Zahtjev za prijavu projekata i dobijanje potpisa rektora

Projekti

Lista projekata u kojima učestvuje UNSA