adil

Provjeri otvorene konkurse

Trenutno su otvoreni konkursi za razmjenu u narednoj akademskoj godini za studente, nastavno, naučno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

Picture1

Kako se prijaviti

Pročitajte savjete i upute kako se uspješno prijaviti na otvorene konkurse i dobiti priliku za studiranje u inostranstvu.

nela

Rekli su o mobilnosti

Ukoliko se premišljate da li da se prijavite, pročitajte iskustva dosadašnjih korisnika stipendija mobilnosti.

Naši projekti

Adresa

Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

08:00 – 16:00 
Ponedjeljak – Petak

Javite nam se

Telefon: +387 33 565 116
Email: erasmus@unsa.ba

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA

Služba za međunarodnu saradnju koordinira implementaciju mobilnosti na način da objavljuje konkurse na koje se možete prijaviti i otići na razmjenu u inostranstvu. Konkurse možete pronaći na https://international.unsa.ba/otvoreni-konkursi/.

Ukoliko ste student, obraćate se odgovornom prodekanu za međunarodnu saradnju na vašoj instituciji (lista prodekana je data na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja). 

Ukoliko ste osoblje, možete se obratiti prodekanu za međunarodnu saradnju za više informacija, no potpisnik vaših dokumenata je dekan. 

Nažalost ne možete, konkursi su otvoreni i namijenjeni samo studentima i zaposlenicima Univerziteta u Sarajevu.

O dokumentima kojima dokazujute poznavanje stranog jezika na kojem biste pratili predavanja objasnili smo na https://international.unsa.ba/dokaz-o-poznavanju-stranog-jezika/.

Univerzitet u Sarajevu sklapa međuinstitucijske sporazume sa evropskim partnerima u cilju međunarodne mobilnosti. Da bi došlo do mobilnosti, potrebno je obezbijediti budžet, o čemu nas obavještava partnerska institucija. Tek kada nas obavijeste da je dostupan budžet, naša služba raspisuje konkurs. Vodite računa da su neki sporazumi u nadležnosti članica UNSA s obzirom da su fokusirani samo na to studijsko polje. Na linku https://international.unsa.ba/erasmus-ka107/ je jasno naznačeno koje sporazume koordinira članica UNSA, a koje naša Služba.

Samo konkursi koji su objavljeni na oficijelnim web stranicama UNSA nude mogućnost Erasmus+ razmjene koji uključuje finansijski grant. Sve što je objavljeno mimo pomenutih web stranica najčešće ili nije namjenjeno našim državljanima, jer postoje posebni kanali Erasmusa koji su namjenjeni samo “programskim zemljama” (Bosna i Hercegovina je “partnerska zemlja” sa ograničenim mogućnostima korištenja mobilnosti).

Erasmus+ stipendije su namijenjene samo studentima UNSA. Morate biti student UNSA kako biste se mogli prijaviti na jednosemestralnu mobilnost (podrazumjeva se da nakon mobilnosti se vraćate na matični univerzitet i završavate studij).

Svaki student može ići na mobilnost dva puta, odnosno dva semestra u toku jednog ciklusa studija (zavisno od trajanja semestra na partnerskim institucijama, vaš boravak može biti od 4-10 mjeseci u toku jednog ciklusa). Nakon što završite jedan ciklus i upišete drugi (na UNSA) možete se ponovo prijaviti i otići dva puta u toku tog ciklusa.