Erasmus+

O programu

Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Ključne aktivnosti programa

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • zajednički master-studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • savezi znanja
 • savezi sektorskih vještina
 • izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja
 • izgradnja kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

 • strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • katedre Jean Monnet
 • moduli programa Jean Monnet
 • centri izvrsnosti Jean Monnet
 • podrška institucijama u okviru programa Jean Monnet
 • mreže Jean Monnet
 • projekti programa Jean Monnet

Sport

 • partnerstva saradnje
 • mala saradnička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Aktivnosti kojim može učestvovati Univerzitet u Sarajevu

U kojim aktivnostima Erasmus+ programa UNSA može učestvovati?

Najčešće projektne prijave u okviru Erasmus+ programa su:

 • Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility)
  • UNSA ne može biti nosilac ovog projekta. Koordinator je uvijek institucija iz “programskih zemalja”, a mi smo partner. Više o pripremanju dokumenata za ovu aktivnost dato je u Uputstvima za kreditnu mobilnost koju je pripremila Služba za međunarodnu saradnju.
 • Erasmus Mundus zajednički master program (Erasmus Mundus Joint Master Degree)
  • UNSA ne može biti nosilac ovog projekta. Koordinator je uvijek institucija iz “programskih zemalja”, a mi možemo biti partner. Ukoliko koordinator ne traži potpis tokom prijave, potrebno je obavijestiti Službu za međunarodnu saradnju prilikom prijavljivanja o namjeni kako bi se pregledale obaveze Univerziteta prema ovom projektu.
 • Izgradnja kapaciteta (Capacity Building)
  • U ovoj aktivnosti, UNSA može biti i nosilac projekta (koordinator) ili partner. Više o pripremanju dokumenata za ovu aktivnost je dato ispod.
 • Strateško partnerstvo
  • U ovoj aktivnosti, UNSA može biti i nosilac projekta (koordinator) ili partner. Više o pripremanju dokumenata za ovu aktivnost je dato ispod.
 • Savez znanja
  • U ovoj aktivnosti, UNSA može biti i nosilac projekta (koordinator) ili partner. Više o pripremanju dokumenata za ovu aktivnost je dato ispod.
 • Jean Monnet
  • U ovoj aktivnosti, UNSA može biti i nosilac projekta (koordinator) ili partner. Ako je UNSA koordinator, dostavljaju se dokumenti na potpis rektoru. Ukoliko smo samo navedeni kao partneri potrebno je obavijestiti Službu za međunarodnu saradnju prilikom prijavljivanja o namjeni kako bi se pregledale obaveze Univerziteta prema ovom projektu.
 • Sport
  • U ovoj aktivnosti, UNSA može biti i nosilac projekta (koordinator) ili partner. Ako je UNSA koordinator, dostavljaju se dokumenti na potpis rektoru. Ukoliko smo samo navedeni kao partneri potrebno je obavijestiti Službu za međunarodnu saradnju prilikom prijavljivanja o namjeni kako bi se pregledale obaveze Univerziteta prema ovom projektu.