Erasmus+

O programu

Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Erasmus+ provodi sljedeće ključne aktivnosti:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • zajednički master-studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • savezi znanja
 • savezi sektorskih vještina
 • izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja
 • izgradnja kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

 • strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • katedre Jean Monnet
 • moduli programa Jean Monnet
 • centri izvrsnosti Jean Monnet
 • podrška institucijama u okviru programa Jean Monnet
 • mreže Jean Monnet
 • projekti programa Jean Monnet

Sport

 • partnerstva saradnje
 • mala saradnička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – međunarodna kreditna mobilnost (KA107)

Svakako najpopularnija aktivnost ovog programa je međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između visokoobrazovnih institucija. Da bi se došlo do implementacije ovih mobilnosti, prethodilo im je višemjesečno pregovaranje, zajedničko prijavljivanje na budžet, definisanje studijeske ponude, odnosno akademske aktivnosti i potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma.

Naša služba aktivno radi na stvaranju infrastrukture između Univerziteta u Sarajevu i mnogih visokoobrazovnih institucija širom Evrope (tačnije “programskih zemalja” koju čine članice Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).

Ko se može prijaviti?

U tekstu konkursa je naglašeno na koga se mobilnost odnosi, odnosno KO i POD KOJIM USLOVIMA se može prijaviti! Prema definisanim uslovima, na konkurse koje objavi Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu mogu se prijaviti:

 • STUDENTI Univerziteta u Sarajevu
 • NASTAVNO OSOBLJE Univerziteta u Sarajevu 
 • NENASTAVNO OSOBLJE Univerziteta u Sarajevu 

Detaljnije o uslovima koje učesnici moraju ispunjavati kada je u pitanju mobilnost sa Univerziteta u Sarajevu objašnjeno je na posebnoj stranici: https://international.unsa.ba/ko-i-kako-se-moze-prijaviti-na-mobilnost/

Kako se prijaviti?

Mogućnosti za mobilnost, odnosno boravak na inostranim partnerskim visokoobrazovnim institucijama je data kroz transparentno objavljivanje konkursa na zvaničnim web i društvenim stranicama Univerziteta u Sarajevu.

Da bi se prijavili na otvorene konkurse, potrebno je da dostavite određene dokumente na osnovu kojih se svaki kandidat evaluira i donosi odluka o uspostavljanju mobilnosti i stipendiranja boravka u inostranstvu. Više o traženim dokumentima možete saznati na posebnoj web stranici https://international.unsa.ba/potrebni-dokumenti/.

Trajanje mobilnosti

Studenti najčešće realizuju mobilnost u trajanju jedan semestar (5 mjeseci). Manji broj partnerskih univerziteta su dogovorili trajanje mobilnost jednu (1) akademsku godinu.

Nastavno i nenastavno osoblje najčešće realizuje mobilnost u trajanju 7 dana (obaveznih 5 radnih i 1-2 dana za putovanje).

Šta uključuje Erasmus+ stipendija?

Potpisani sporazumi između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih visokoobrazovnih institucija iz “programskih zemalja” širom Evrope definišu broj mobilnosti koji se, kroz otvorene konkurse, nude našim studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju. Odabrani kandidat, pored boravka u inostranstvu dobija i finansijsku podršku i to:

 • student: mjesečni iznos + putni troškovi
 • osoblje: dnevnica + putni troškovi

Iznos mjesečnog iznosa za studente, odnosno dnevnica za osoblje su drugačiji od zemlje do zemlje zavisno od visine troškova života u toj zemlji i određeni su kroz Erasmus+ pravilnik.

Iznos stipendija za studente se računa prema broju mjeseci koje će boraviti u inostranstvu, odnosno tačnije prema broju dana. Mjesečni iznosi stipendije za studente po državi su dati u sljedećoj tabeli:

Grupa 1 programske zemlje sa visokim troškovima životaDanska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn,  Norveška900 eura mjesečno
Grupa 2 programske zemlje sa srednjim troškovima životaAustrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal850 eura mjesečno
Grupa 3 programske zemlje sa niskim troškovima životaBugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija800 eura mjesečno

Iznos stipendija za nastavno i nenastavno osoblje koje ide na mobilnost se računa prema broju dana, odnosno primaju dnevnice. Iznos dnevnica za osoblje je dato u sljedećoj tabeli:

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška180 eura dnevno
Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal160 eura dnevno
Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija140 eura dnevno

Putni troškovi

Putni troškovi su isti za sve stipendiste (studenti, nastavno i nenastavno osoblje) i pokriveni su do određenog MAKSIMALNOG iznosa, zavisno od udaljenosti od matične institucije do institucije domaćina.

Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije, odnosno na osnovu kilometraže između Univerziteta u Sarajevu i visokoobrazovne institucije u programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor računice o udaljenosti u okviru Erasmus+ programa.

između 10 i 99 km:20 eura po učesniku
između 100 i 499 km:180 eura po učesniku
između 500 i 1999 km:275 eura po učesniku
između 2000 i 2999 km:360 eura po učesniku
između 3000 i 3999 km:530 eura po učesniku
između 4000 i 7999 km:820 eura po učesniku
8000 km i više:1.500 eura po učesniku

S obzirom da Erasmus+ međunarodna kreditna mobilnost ne podrazumijeva stipendiju za cijeli studij, već boravak u trajanju 1-2 semestra, troškovi školarine za taj period je pokrivena ugovorom te studenti nisu u obavezi da je plaćaju. Manji troškovi kao što je registracija, upisnina, biblioteka i slično mogu biti naplaćeni.

Više o iznosima stpendije i troškovima je dato u tekstu konkursa pod dokumentom Opšti uslovi konkursa koje raspisuje Služba za međunarodnu saradnju.

Zajednički Erasmus Mundus master programi

Zajednički Erasmus Mundus magistarski programi (Erasmus Mundus Joint Master Degree) su studijski programi od 60, 90 ili 120 ECTS koje izvodi međunarodni konzorcij univerziteta uz eventualno učešće drugih akademskih ili neakademskih partnera koji posjeduju odgovarajući nivo stručnosti na polju koje pokriva zajednički master program.  Sa ovim programom možete dobiti stipendiju za cijeli Master studij. EMJMD se ističu po svojoj izvrsnosti i visokom nivou integracije studijskih programa između više visokoobrazovnih institucija širom svijeta.

NAPOMENA: EMJMD ne koordinira Univerzitet u Sarajevu. Za dodatne informacije morate konktaktirati koordinatore ponuđenih master programa. Katalog Master programa je dat ispod na linku https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en

Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta)

Svakako najpopularnije aktivnosti u okviru ove ključne aktivnosti su izgradnja kapaciteta i strateško partnerstvo. Obje aktivnosti podrazumijevaju svojevrsni nastavak nekadašnjeg Tempus projekta, a cilj im je podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama, promocija saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno), promocija dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU, promocija kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje, zasnovani na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između ustanova visokog obrazovanja iz programskih i partnerskih zemalja. Izgradnja kapaciteta (kao i prethodni Tempus) je zadržala podjelu nа zаjedničke i strukturne, zаvisno od togа koliko se široko postаvljаju njihovi ciljevi. U središtu pаžnje su unаpređenje i modernizаcijа visokog obrаzovаnjа pаrtnerskih zemаljа Evropske unije, kojima pripada i Bosna i Hercegovina.

 • Zajednički projekti djeluju na mikro nivou i namijenjeni su posebno ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama koje mogu da učestvuju u Programu. Oni su usmjereni na modernizaciju i reformu ustanova visokog obrazovanja kroz aktivnosti kao što su:
  • Razvijanje novih kurikuluma ili unapređivanje postojećih;
  • Unapređivanje sistema upravljanja i menadžmenta;
  • Izgradnja odnosa između ustanova visokog obazovanja i društveno-ekonomskih aktera.
 • Strukturni projekti djeluju na makro nivou i usmjereni su na nacionalne sisteme i politike visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Oni uključuju aktivnosti kao što su:
  • Modernizacija politika, upravljanja i menadžmenta sistema visokog obrazovanja;
  • Jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg društveno-ekonomskog okruženja.

Projekti mogu uključiti, kada je to od značaja, i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i sve druge organizacije koje imaju vezu sa ustanovama visokog obrazovanja. Grant je namijenjen podršci sljedećim troškovima u vezi sa implementacijom projekta:

 • Troškovima osoblja (Staff cost)
 • Putnim troškovima i troškovima boravka (Travel Costs and cost of Stay)
 • Troškovima opreme (Equipment Costs)
 • Ostalim direktnim i indirektnim troškovima (Direct and Indirect costs).

Univerzitet u Sarajevu je aktivni učesnik u ovoj aktivnosti, i kao koordinator i kao partner projekta. Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu pred svaki poziv pripremi brošuru Informacije o dostupnim programima saradnje za tekuću godinu, kao i instrukcije za prijavu čime administracijski olakšavamo komunikaciju između Rektorata i potencijalnih projektnih kooridnatora naših članica koji žele da se prijave na otvoreni poziv.

Korisne informacija o prijavi za projekte izgradnje kapaciteta možete naći na https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

Jean Monnet

Jean Monnet projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Jean Monnet projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erasmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Jean Monnet aktivnostima su:

 • regionalne komparativne EU studije,
 • EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija,
 • ekonomske EU studije,
 • EU studije istorije,
 • EU studije interkulturalnog dijaloga,
 • interdisciplinarne EU studije,
 • EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije,
 • EU studije prava i
 • političke i administrativne EU studije.

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umjetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Jean Monnet projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dijele na:

 • Jean Monnet module,
 • Jean Monnet katedre,
 • Jean Monnet centre izuzetnosti,
 • Jean Monnet podršku institucijama i asocijacijama,
 • Jean Monnet mreže (debata sa akademskim svijetom) i
 • Jean Monnet projekte za debatu sa akademskim svijetom.
 • Jean Monnet projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Više informacija o Jean Monnet programima možete naći na sljedećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/

Sport

Aktivnostima u području sporta podupiru se:

 • Partnerstva, čiji je cilj borba protiv dopinga na lokalnoj razini, posebno u rekreativnim okruženjima kao što su amaterski sport i fitnes, podupiranje prevencije i podizanja svijesti među učesnicima uključenim u borbu protiv namještanja utakmica te inovativni pristup suzbijanju nasilja i rješavanju problema rasizma i nesnošljivosti u sportu. Svrha je tih partnerstava također podržati provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju, Smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša, strategijama EU-a u području socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti te Smjernicama EU-a o fizičkoj aktivnosti, u cilju poticanja sudjelovanja u sportu i fizičkim aktivnostima;
 • Neprofitna evropska sportska događanja, na kojima su određene organizacije zadužene za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminari) te provedbu tradicionalnih aktivnosti, kao što je ocjenjivanje ili izrada budućih planova;
 • Jačanje baze dokaza za izradu politika putem studija; prikupljanje podataka, ankete, mreže; konferencije i seminari kojima se širi dobra praksa iz zemalja učesnika u programu i sportskih organizacija i jačanje mreža na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima;
 • Razgovor s mjerodavnim evropskim učesnicima, pri čemu je godišnji Sportski forum EU-a glavna aktivnost planirana u okviru razgovora, koji okuplja oko 300 učesnika na razini EU-a. Mogu se organizirati i drugi ad-hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog razgovora sa dionicima u sportu;
 • Podrška sportskim predsjedničkim događanjima koja su organiziraju države članice EU-a koje imaju semestar predsjedništva EU-a.

Više informacija o ovoj aktivnosti dostupno je na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Budućnost Erasmus+ programa

Evropska komisija je objavila da će naredni Erasmus program, predviđen da se implementira u periodu 2021-2028. godine udvostručiti budžet na skoro 30 milijardi eura i omogućiti još veći broj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja širom Evrope i svijeta.