Erasmus+

O programu

Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Ključne aktivnosti programa

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • zajednički master-studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • savezi znanja
 • savezi sektorskih vještina
 • izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja
 • izgradnja kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

 • strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • katedre Jean Monnet
 • moduli programa Jean Monnet
 • centri izvrsnosti Jean Monnet
 • podrška institucijama u okviru programa Jean Monnet
 • mreže Jean Monnet
 • projekti programa Jean Monnet

Sport

 • partnerstva saradnje
 • mala saradnička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Aktivnosti kojim može učestvovati Univerzitet u Sarajevu

KA1 – Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – međunarodna kreditna mobilnost (KA107) – samo po pozivu univerziteta iz programskih zemalja

KA1 – Zajednički Erasmus Mundus master programi – – samo po pozivu univerziteta iz programskih zemalja

KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi (izgradnja kapaciteta) – možemo učestvovati i kao koordinator i kao partner

Jean Monnet – možemo učestvovati i kao koordinator i kao partner

Sport – možemo učestvovati i kao koordinator i kao partner