Ovo je dokument kojim se pokazuje kandidatovo poznavanje jezika zemlje odnosno jezika na kojem će nastava biti izvođena (najčešće engleski jezik).

Poznavanje jezika se najčešće izražava kroz sistemske okvire i nivoe. Evropski (ali i međunarodno priznati) je Zajednički evropski referentni okvir za jezike (CEFR) koji predstavlja standard za opisivanje jezičkih sposobnosti. Opisuje jezične sposobnosti na ljestvici od šest bodova, od A1 i A2 za početnike, B1 i B2 za napredne do C1-C2 za one koji su savladali jezik. Ovo olakšava svima koji su uključeni u nastavu i testiranje jezika, poput nastavnika ili studenta, da vide nivo različitih kvalifikacija.

Opis nivoa

Inostrani univerziteti traže ovaj dokument kako bi mogli provjeriti da li je student u mogućnosti da prati nastavu, izvršava zadatke. istražuje, piše radove i polaže ispite na tom stranom jeziku. Zbog toga minimalni nivo poznavanja stranog jezika kojeg univerziteti traže je B1, a vrlo često i B2. Neki univerziteti i pored dokaza organiziraju intervju putem Skype-a kako bi provjerili i konverzaciju.

Ukoliko u tekstu konkursa nije naznačeno isključivo kojim dokumentom trebate dokazati poznavanje stranog jezika, u tom slučaju dostavljate jednu od ponuđenih opcija:

 • oficijelni certifikati su međunarodno priznati dokumenti koji se izdaju za potrebe definisanja nivoa poznavanja jezika. Zavisno od toga koji jezik je u pitanju, zavisi i vrsta dokumenta:
  • Engleski jezik: (TOEFL, IELTS, Cambridge za engleski jezik)
  • Španski jezik: (DELE)
  • Njemački jezik: (GOETHE)
  • Češki jezik: (Czech Language Certificate Exam (CCE)
  • Francuski jezik: (CIEP / Alliance française)
  • Italijanski jezik: (CELI)
  • itd.
  • Koji je važeći, međunarodno priznati dokument jezika zemlje u koju idete je najbolje provjeriti sa ambasadom te zemlje;
 • diploma certificirane škole za strane jezike je dakle potvrda koju dobijate nakon završenog višemjesečnog kursa i završnog testa na kojoj će biti naglašen nivo poznavanja u skladu sa CERF-om, B1 ili više. Ove potvrde se svakako moraju izdati na engleskom jeziku te prevod nije potreban;
 • potvrda koju ispunjava i potpisuje odgovorna osoba na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu (odgovorni prodekan ili profesor engleskog jezika uz predočene dokaze) da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • prijedlog teksta potvrde
 • ukoliko nastavu pratite na engleskom jeziku na matičnoj instituciji (članici) UNSA, to je također dovoljan dokaz o poznavanju jezika. To se često izrazi u dokumentu prepis ocjena, no bitno je uvijek naglasiti ukoliko dostavljate “ovu vrstu dokaza”.