Koji su potrebni dokumenti za prijavu na mobilnost?

 PREUZMITE!StudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnim mobilnostima
Ugovor o učenju  
Ugovor o mobilnosti – teaching  
Ugovor o mobilnosti – training  
Uvjerenje o položenim ispitima  
Dokaz o poznavanju stranog jezika  
Pismo podrške  
Skenirana stranica pasoša
CV (biografija)

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete one elektronske formulare koji su navedeni u konkursu i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost. Prilikom skeniranja dokumenata, vodite računa da su tekst i potpisi jasni, te da dokument nije “težak” (jedan dokument ne bi trebao prelaziti više od 0.5 mb).

Ukoliko se radi o prijavi preko online platforme (dakle ne direktno Službi za međunarodnu saradnju) provjerite tačno listu dokumenata koja se traže na toj platformi.

Radi lakšeg pregleda i definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije.

Dodatni dokumenti – naša služba u tekstu konkursa navedi tražene dokumente koje trebate dostaviti u sklopu vaše prijave. Međutim, nakon nominacije, i ukoliko budete obavješteni da ste dobili stpendiju, od vas mogu tražiti dodatne dokumente. Obično je to motivaciono pismo (koje treba biti na engleskom jeziku, maksimalno jedna stranica tipkanog teksta A4 formata), pismo preporuke, prijedlog istraživačkog rada, dodatni certifikati itd.