Kriterij odabira

Cilj Erasmus+ programa je da se omogući mobilnost svim studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju s ciljem studiranja, usavršavanja i obuke, te sticanja međunarodnog iskustva i obogaćivanja biografije. Iako je poziv za mobilnost otvoren za sve, budžet (kojeg priprema Evropska Komisija, a koordinira inostrana partnerska institucija) nije uvijek dovoljan da svi i dobiju priliku da budu odabrani. S tim u vezi, uvedeni su određeni kriteriji kojim se sve prijave rangiraju na osnovu specifičnosti i uspjeha kandidata, kako bi priliku za mobilnost dobili najbolji. No, i pored navedenih kriterija (ispod) neke visokoobrazovne institucije imaju dodatne svoje kriterije u cilju sprovođenja njihove strategije internacionalizacije (npr. povećanje mobilnosti iz oblasti nedovoljno reprezentativne studijske grupe, potrebna ekspertiza nastavnog osoblja, i dr.).

Tehnički kriterij

Konkursom definisana dokumentacija treba da bude uredno ispunjena, sa potrebnim potpisima, te poslana na naveden način i do navedenog roka. U slučaju da neka rubrika nije ispunjena (koja se odnosi na kandidata/kinju), ili da neki dokument nedostaje, cjelokupna prijava kandidata neće biti važeća niti dalje razmatrana.

Prethodna mobilnost

Služba za međunarodnu saradnju UNSA nastoji da svi dobiju jednaku priliku za međunarodnu mobilnost. Ovaj kriterij podrazumijeva da se prednost prilikom rangiranja/nominacije da onim studentima i osoblju koji se prijavljuju prvi put, odnosno koji imaju manje prethodnih mobilnosti u odnosu na druge.

Akademski uspjeh (studenti)

U slučaju da imamo više prijava koje su zadovoljile prethodna dva kriterija, daljnje rangiranje zavisi od akademskog uspjeha koje je mjerilo postignuća studenta. Na osnovu prosječne ocjene (GPA) kao indikatora akademskog uspjeha sa trenutnog i prethodnih studijskog ciklusa studenti se dalje rangiraju za nominaciju.

Poseban status

Erasmus+ program nastoji da promoviše jednakost i inkluziju u cilju omogućavanju jednakih pristupanja evropskim fondovima za mobilnost svim studentima i studenticama. Ti studenti se mogu naći u nepovoljnoj situaciji zbog jednog ili više faktora navedenih u donjoj listi, a koji mogu otežati pristup mogućnostima u programima, i tako postati barijere.

Univerzitet u Sarajevu, odnosno Služba za međunarodnu saradnju kao koordinator Erasmus+ KA171 međunarodnih mobilnosti je veoma posvećena ciljevima inkluzije programa Erasmus+ i u saradnji sa inostranim partnerskim institucijama ulaže napore da omogući dodjeljivanje dopunskih finansijskih grantova studentima mobilnosti s manje mogućnosti.

  1. Slabiji socioekonomski status – primanja roditelja/staratelja su manja od proječne plate u FBiH (dokaz – platna lista članova domaćinstva ili potvrda), roditelji/staratelji su nezaposleni (dokaz – potvrda sa biroa), student je prvi član porodice koji studira (dokaz – potvrda o stručnoj spremi ostalih članova),
  2. Invaliditet – uključuje fizička, mentalna, intelektualna ili senzorna oštećenja koja mogu stvarati prepreke i ometati potpuno djelotovorno učešće u društvu i nastavi (dokaz – potvrda od porodičnog doktora i rješenje od nadležne institucije)
  3. Zdravstveni problemi – može biti posljedica zdravstvenih problema uključujući teške bolesti, kronične bolesti ili bilo koje druge situacije povezane s fizičkim ili mentalnim zdravljem koje sprječavaju djelotvorno učešće u programima mobilnost (dokaz – potvrda od porodičnog doktora ili doktora specijaliste (original, ne starije od 6 mjeseci)

Ostale prepreke sa kojima se studenti mogu susretati i za koje je potrebno dostaviti dokaze:

  • Kulturološke razlike
  • Društvene prepreke
  • Diskriminacija
  • Geografske prepreke
  • Detaljnije u Erasmus programskom vodiču (strana 7 i 8).

Kroz ove napore, Erasmus+ program sprovodi razumijevanje među kulturama i različitim zajednicama, te pridonosi stvaranju inkluzivnog i pravednog obrazovnog okruženja u Evropi i širom svijeta.