Kriterij odabira

Ispod su dati kriteriji na osnovu kojih se kandidati rangiraju za Erasmus+ stipendiju.

TEHNIČKI– da je poslana prijava do naznačenog roka;
– da su poslani svi traženi dokumenti u tekstu konkursa;
– da su pravilno ispunjeni formulari kako je i naznačeno (nominacijsko pismo na memorandumu članice UNSA, itd.);
– da imaju tražene potpise i pečate odgovornih osoba.
PRETHODNA MOBILNOST– prednost se daje kandidatima koji dosad nisu učestvovali u Erasmus+ programu ili su najmanje učestvovali od svih prijavljenih kandidata.
AKADEMSKI– u slučaju većeg broja prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta primjenjuje se ovaj kriterij na način da se rangiraju kandidati prema akademskom uspjehu.
POSEBAN STATUSErasmus+ program nastoji promovisati jednake mogućnosti i pristup, uključivost, raznolikost i pravednost u svim aktivnostima koje obuhvaća. Cilj je pomoći kandidatima u otklanjanju prepreka s kojima se različite ciljne skupine suočavaju pri pristupu ovom programu.
– invaliditet
– zdravstveni problemi
– prepreke povezane sa sistemom obrazovanja i osposobljavanja
– kulturne razlike
– društvene prepreke
– ekonomske prepreke
– prepreke povezane sa diskriminacijom
– geografske prepreke
Više u Erasmus+ vodiču, strana 7-8