Kriterij odabira

Erasmus+ program omogućava mobilnost studentima i univerzitetskom osoblju kako bi stekli međunarodno iskustvo, usavršavanje, obuku i obogaćivanje biografije. Iako je poziv za mobilnost otvoren za sve, budžet (kojeg odobrava Evropska Komisija, a koordinira inostrana partnerska institucija) nije uvijek dovoljan da svi i dobiju priliku da budu odabrani. S tim u vezi, uvedeni su određeni kriteriji prema kojim se sve prijave rangiraju na osnovu informacija iz prijavnih dokumenata, te specifičnosti i uspjeha kandidata, kako bi priliku za mobilnost dobili najbolji od najboljih. No, i pored ispod navedenih kriterija, mnoge partnerske visokoobrazovne institucije imaju dodatne svoje kriterije koji proizilaze iz njihove strategije internacionalizacije (npr. povećanje mobilnosti iz oblasti nedovoljno reprezentativne studijske grupe, ponuda studijskih programa na stranom jeziku, potrebna ekspertiza nastavnog osoblja iz određenog domena, i dr.). Ipak, Služba za međunarodnu saradnju pokušava da i onim koji ne budu odabrani u prvom krugu pronađe odgovarajuće mjesto na drugoj Erasmus destinaciji, nastojeći da svi prijavljeni ne propuste neponovljivo životno i obrazovno iskustvo koje Erasmus+ program nudi.

Tehnički kriterij
Ovo je prvi kriterij koji se primjenjuje. Konkursom definisana dokumentacija treba da bude uredno ispunjena, sa potrebnim potpisima, da su svi traženi dokumenti pripremljeni, te poslani na način kako je opisan u konkursu i do navedenog roka. U slučaju da neka rubrika nije ispunjena (a koja se odnosi na kandidata/kinju), ili da neki dokument nedostaje, cjelokupna prijava kandidata neće biti važeća niti dalje razmatrana.

Prethodna mobilnost
Ovaj kriterij podrazumijeva da se prednost prilikom rangiranja/nominacije da onim studentima i univerzitetskom osoblju koji se prijavljuju prvi put, odnosno koji imaju manje prethodnih mobilnosti u odnosu na druge. To ne znači da kandidati koji su već bili na mobilnosti ne mogu opet dobiti novu mobilnost, već samo da priliku da ode na razmjenu dobije osoba koja se prijavljuje prvi put i kojoj bi to bilo prvo međunarodno iskustvo kroz ovaj program.

Akademski uspjeh (studenti)
Ovaj kriterij ide u korak sa prethodnim kriterijem (prethodna mobilnost). U slučaju da imamo više prijava koje su zadovoljile prethodna dva kriterija, daljnje rangiranje zavisi od akademskog uspjeha koje je mjerilo postignuća studenta. Na osnovu prosječne ocjene (GPA) kao indikatora akademskog uspjeha sa trenutnog i prethodnih studijskog ciklusa studenti se dalje rangiraju za nominaciju.

Poseban status
Univerzitet u Sarajevu, odnosno Služba za međunarodnu saradnju kao koordinator Erasmus+ KA171 međunarodnih mobilnosti je veoma posvećena ciljevima inkluzije ovog programa i u saradnji sa inostranim partnerskim institucijama ulaže napore da omogući dodjeljivanje dopunskih finansijskih grantova studentima mobilnosti s manje mogućnosti. Mnogi studenti se mogu naći u nepovoljnoj situaciji zbog jednog ili više faktora navedenih u donjoj listi, a koji mogu otežati pristup mogućnostima u programima, i tako postati barijere. Na ovaj način, kreiran je dodatni finansijski fond, koji se, uz mjesečnu stipendiju, dodaje kao naknada za te studente jer ispunjavaju neki od kriterija koji su navedeni ispod.

  1. Invalidnost
  2. Zdravstveni problemi
  3. Studenti koji dolaze iz ograničenih socioekonomskih uslova
  4. Studenti pripadnici romske populacije
  5. Studenti iz alternativne brige
  6. Nezapolenost
  7. Prvi put student
  8. Studenti sa djecom

Studenti svoj status dokazuju dostavljanjem ispunjene izjave kojom definišu kojoj kategoriji pripadaju, kao i potrebnim dokazima. Detaljnije o kategorijama posebnog statusa i kako provjeriti da li ispunjavate uslove je dostupno u dokumentu ispod.