Najčešće postavljena pitanja

Šta je to Erasmus+ program?

Erasmus program je specijalizovani obrazovni program kojeg je pokrenula Evropska Komisija još 1987. godine u cilju zbližavanja građana Evrope, a osnovni cilj je razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te obrazovno i profesionačlno usavršavanje kroz izgradnju kapaciteta i unaprijeđenje visokoobrazovnog evropskog prostora. Više o Erasmusu možete saznati na https://international.unsa.ba/mobilnost/.


Želim da dalje nastavim studij? Koje su mi opcije?

Završili ste jedan ciklus studija na Univerziteta u Sarajevo ili ste završna godina i želite nastaviti studiranje ili profesionalno usavršavanje u inostranstvu? U tom slučaju, Erasmus+ program, kao ni drugi programi semestralne razmjene više nisu za vas. Vaš sljedeći korak jeste da prije svega identifikujete u kojoj zemlji i na kojem univerzitetu želite nastaviti studij. Informacije dostupne na oficijelnoj web stranici željenog univerziteta (ili dobijene kroz komunikaciju sa oficijelnom osobom na tom univerzitetu) vam mogu pomoći više oko nastavka planiranja vašeg studija. Vi se kao diplomirani student Univerziteta u Sarajevu možete upisati na bilo koji univerzitet uz dostavljanje potrebnih prijavnih dokumenata. No informacije o uslovima prijave, troškovima i dokumentima dobijate direktno od tog univerziteta. Ukoliko ne znate na koji univerzitet želite, ali znate zemlju u kojoj biste željeli studirati, predlažemo vam da kontaktirate ambasadu te zemlje. Vrlo često ambasade imaju odjele za obrazovanje koji imaju informacije koje bi vam mogle biti od koristi, kao i mogućnosti finansiranja. Vrlo često, ambasade nam se obrate da promovišemo njihove konkurse za studiranje u njihovim zemljama, tako da redovno pratite našu web stranicu kao i društvene stranice.

Da li preko Erasmus+ programa mogu obavljati praksu?

U okviru studiranja, studenti mogu obaviti praksu u inostranstvu (u sklopu obaveznih predavanja ili fakultativno). U oba slučaja postoje mnoge opcije za ovu vrstu mobilnosti. Prije svega treba se definisati da li je ista tražena/ uslovljena u okviru nastavnog programa po kojem studirate na matičnom univerzitetu ili to radite mimo nastavnog programa. Iako je Erasmus+ program sinomin za međunarodnu mobilnost (koji uključuje i praksu – internship / traineeship), Bosna i Hercegovina (pa samim time i Univerzitet u Sarajevu) nije imala tu mogućnost do 2019. godine. Ta mogućnost je od tad otvorena, no kako su mnogi sporazumi sa našim evropskim partnerima potpisani još prije 2019. godine mnogi univerziteti je nisu uključili. Također, imajući u vidu da su naši partneri univerziteti, a ne inostrane kompanije, mogućnosti za obavljanje prakse preko Erasmus+ programa je ograničen. Mogućnosti koje su ponuđene našim studentima za praksu preko Erasmus+ programa su objavljeni u okviru konkursa na našim oficijelnim web stranicama (www.unsa.ba/stipendije i https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/).

Pronašao/la sam praksu preko strane web stranice za praksu i oni su me prihvatili? Šta da radim dalje?

Vrlo često nam se obrate studenti sa informacijom da su pronašli Erasmus praksu ili da su ih prihvatili, te upitom šta da rade dalje. To nažalost ne bude ostvareno jer je riječ o mogućnostima koje su dostupne studentima iz “programskih” zemalja (zemlje članice EU, Norveška, Srbija, Turska, Sjeverna Makedonija, Lihtenštaj i Island). No, kako se često “ne vodi računa” da Bosna i Hercegovina nije među ovim zemljama, dešava se da studenti budu prihvaćeni te da se traži nominacija i finansiranje od strane matičnog univerziteta – što je nemoguće jer Univerzitet u Sarajevu ne raspolaže sa Erasmus+ budžetima. Dakle, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti na Erasmus+ praksu (uz finansijsku podršku) samo ukoliko je objavljen poziv za praksu sa našim Erasmus+ partnerima na našim oficijelnim web i društvenim stranicama.  Sve druge opcije koje pronađete Univerzitet u Sarajevu ne može podržati niti administrirati jer ne postoji odgovarajući sporazum kojim se to uređuje. Druge opcije obavljanja prakse ili volontiranja možete naći preko studentskih asocijacija na članicama Univerziteta u Sarajevu.