O programu

Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Erasmus+ provodi sljedeće ključne aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1: mobilnost pojedinaca u svrhu učenja
  • Ključna aktivnost 2: saradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi
  • Ključna aktivnost 3: podrška reformi politika
  • Jean Monnet: sektor visokog obrazovanja (samo područje evropskih integracija)
  • Sport: partnerstva saradnje

Međunarodna kreditna mobilnost (KA107)

Svakako najpopularnija aktivnost ovog programa je međunarodna razmjena studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja između visokoobrazovnih institucija koji su potpisali međuinstitucijske sporazume i time definisali broj, vrstu i trajanje mobilnosti, kao i uslove za prijavu. Naša služba aktivno radi na stvaranju infrastrukture između Univerziteta u Sarajevu i mnogih visokoobrazovnih institucija širom Evrope (tačnije “programskih zemalja” koju čine članice Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).

Više o ostalim aktivnostima Erasmus+ programa (izgradnja kapaciteta, Jean Monnet, Sport, itd.) možete naći na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu.