ERASMUS+

Šta je Erasmus+ mobilnost?

Erasmus+ promoviše mobilnost u obrazovnom polju i nudi studentima mnoge mogućnosti da steknu dragocjeno obrazovno iskustvo van mjesta studiranja, dok univerzitetskom osoblju iz akademske zajednice nudi mogućnost profesionalnog usavršavanja i sticanja međunarodnog iskustva na partnerskim institucijama. Promoviše se i kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija. Erasmus+ program je namijenjen studentima i osoblju visokoobrazovne institucije.

Svaki UNSA student ima priliku da ode u inostranstvo kroz Erasmus+ program na max. 12 meseci tokom dodiplomskog (bachelor) studija i max. 12 meseci tokom postdiplomskog (master) studija, kao i max. 12 meseci tokom doktorskih studija. Međutim, najčešće se koristi mobilnost u trajanju od jednog semestra (3-5 mjeseci zavisno od Erasmus destinacije).

Nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu ima priliku da ode u inostranstvo na kraći period (najčešće 7 dana) u toku jedne akademske godine u svrhu organizovanja i održavanja predavanja (nastavno/naučno osoblje) odnosno profesionalnog usavršavanja i obuke (nenastavno osoblje). 

Detaljnije o uslovima i statusu studenta i univerzitetskog osoblja koje se može prijaviti za mobilnost je dostupno na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.


Da li Bosna i Hercegovina učestvuje u Erasmus+ programu?

Da, iako je svoje početne aktivnosti imala još od 2007. godine kroz Erasmus Mundus Action 2, naša zemlja (i naše visokoobazovne institucije) učestvuje u Erasmus+ programu od 2014. godine kao zemlja „partner“ i ulazi u saradnju sa „programskim“ zemljama.

Koje su to programske zemlje?

Programske zemlje su Erasmus destinacije u koje studenti i osoblje našeg univerziteta mogu ići na razmjenu. Radi se o sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska i Turska. Sve ostale zemlje koje nisu navedene nisu dostupne za međunarodnu mobilnost.  

za međunarodnu mobilnost je postojanje potpisanog sporazuma između UNSA i inostrane partnerske institucije iz navedenih zemalja (iznad). Potpisivanju sporazuma prethodi zajednička prijava prema Evropskoj Komisiji koju pripremaju UNSA i inostrana institucija skoro godinu dana prije nastojeći da opravdaju uspostavljanje saradnje i buduće međunarodne mobilnosti. Evropska Komisija razmatra poslanu prijavu i, u slučaju pozitivne ocjene, odobrava budžet za finansiranje mobilnosti, nakon čega slijedi potpisivanje sporazuma.

O kakvoj se finansijskog podršci radi?

Student ili osoblje UNSA koji se prijave i dobiju mobilnost, dobijaju i finansijku podršku koja se sastoji od mjesečne stipendije za studente i dnevnica za osoblje, te putnih troškova za oboje. Detaljnije…

Kako mogu učestvovati u Erasmus+ programu?

Ako ste student upisan u jedan od studijskih ciklusa (prvi, integrisani, drugi i treći) ili osoblje u radnom odnosu (u punom radnom vremenu) na UNSA, imate mogućnost da se prijavite na otvorene konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju našeg univerziteta na oficijelnim web i društvenim stranicama. U konkursima su sadržane informacije o inostranoj instituciji i upute kako se prijaviti.

Ko se može prijaviti?

Na konkurse se mogu prijaviti studenti i osoblje UNSA. Detaljnije o statusu možete provjeriti na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.