O programu

Erasmus+ je obrazovni „kišobran“ program Evropske unije. Zašto „kišobran”? Zato što se sastoji od programa za obrazovanje, trening, mlade i sport koji su prije bili organizirani odvojeno, a sada su integrirani i globalni (jer prelaze granice zemalja Evropske unije). Tačnije, sastoji se od sedam bivših programa Evropske komisije i kao takav nudi više mogućnosti za saradnju nego što su to ovi programi nudili pojedinačno. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za studente, akademsko i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju kao i izgradnju kapaciteta i stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta.

Kako bi se ostvarili ciljevi programa Erasmus+ provodi sljedeće ključne aktivnosti:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • zajednički master-studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Saradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

 • strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • savezi znanja
 • savezi sektorskih vještina
 • izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja
 • izgradnja kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Podrška reformi politike

 • strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

 • katedre Jean Monnet
 • moduli programa Jean Monnet
 • centri izvrsnosti Jean Monnet
 • podrška institucijama u okviru programa Jean Monnet
 • mreže Jean Monnet
 • projekti programa Jean Monnet

Sport

 • partnerstva saradnje
 • mala saradnička partnerstva
 • neprofitna evropska sportska događanja

Više o ostalim aktivnostima Erasmus+ programa (izgradnja kapaciteta, Jean Monnet, Sport, itd.) možete naći na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – međunarodna kreditna mobilnost (KA107)

Svakako najpopularnija aktivnost ovog programa je međunarodna razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između visokoobrazovnih institucija. Da bi se došlo do implementacije ovih mobilnosti, prethodilo im je višemjesečno pregovaranje, zajedničko prijavljivanje na budžet, definisanje studijeske ponude, odnosno akademske aktivnosti i potpisivanje međuinstitucijskih sporazuma.

Naša služba aktivno radi na stvaranju infrastrukture između Univerziteta u Sarajevu i mnogih visokoobrazovnih institucija širom Evrope (tačnije “programskih zemalja” koju čine članice Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska).

Ko se može prijaviti?

U tekstu konkursa je naglašeno na koga se mobilnost odnosi, odnosno KO i POD KOJIM USLOVIMA se može prijaviti! Prema definisanim uslovima, na konkurse koje objavi Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu mogu se prijaviti:

 • STUDENTI Univerziteta u Sarajevu koji su u trenutku prijave na konkurs upisani u tekućoj akademskoj godini (I, II ili III ciklus, redovni, vanredni, prvi put obnavljaju, prvi put apsolventi) i koji će imati garantovan status upisanog studenta i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani (što se dokazuje dokumentima). Konkursi objavljeni na zvaničnim web stranicama Univerziteta u Sarajevu nisu namijenjeni studentima drugih univerziteta u BiH ili šire. Također, „distance learning“ studenti se ne mogu prijavljivati na ove konkurse.
 • NASTAVNO OSOBLJE Univerziteta u Sarajevu koje se prijavljuje za opciju teaching odnosno održavanje nastave (seminari, predavanja, radionice i vježbe) minimalno 8 sati, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, pojedinačne nastavne sesije i fizičko prisustvo sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje). Za opciju teaching prijavljuje se ono nastavno osoblje koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može držati predavanja na Univerzitetu u Sarajevu.
 • NENASTAVNO OSOBLJE Univerziteta u Sarajevu koje se prijavljuje za opciju treninga, odnosno edukacije, rada na zajedničkom projektu ili prisustvovanje sedmici obuke (staff week). Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Prednost se daje kandidatima koji dokažu aktivno učešće u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Ovu opciju mobilnosti može koristiti u iznimnim slučajevima i nastavno osoblje ukoliko je aktivno i direktno uključeno u administraciju čija je tematika predložena za ovu mobilnost (npr. prodekani za međunarodnu saradnju u okviru prisustvovanja staff weeku iz oblasti Erasmus+ implementacije KA107 projekta) i gdje se očekuje aktivno predstavljanje aktivnosti koji prate ovaj projekat.

NAPOMENA za nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Više o uslovima koje kandidat mora ispuniti za prijavljivanje je dato u tekstu konkursa pod dokumentom Opšti uslovi konkursa koje raspisuje Služba za međunarodnu saradnju.

Kako se prijaviti?

Mogućnosti za mobilnost, odnosno boravak na inostranim partnerskim visokoobrazovnim institucijama je data kroz transparentno objavljivanje konkursa na zvaničnim web i društvenim stranicama Univerziteta u Sarajevu. Više o načinu prijave možete saznati ovdje.

Da bi se prijavili na otvorene konkurse, potrebno je da dostavite određene dokumente na osnovu kojih se svaki kandidat evaluira i donosi odluka o uspostavljanju mobilnosti i stipendiranja boravka u inostranstvu. Više o traženim dokumentima možete saznati ovdje.

Trajanje mobilnosti

Studenti najčešće realizuju mobilnost u trajanju jedan semestar (5 mjeseci). Manji broj partnerskih univerziteta su dogovorili trajanje mobilnost jednu (1) akademsku godinu.

Nastavno i nenastavno osoblje najčešće realizuje mobilnost u trajanju 7 dana (obaveznih 5 radnih i 1-2 dana za putovanje).

Šta uključuje Erasmus+ stipendija?

Potpisani sporazumi između Univerziteta u Sarajevu i partnerskih visokoobrazovnih institucija iz “programskih zemalja” širom Evrope definišu broj mobilnosti koji se, kroz otvorene konkurse, nude našim studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju. Odabrani kandidat, pored boravka u inostranstvu dobija i finansijsku podršku i to:

 • student: mjesečni iznos + putni troškovi
 • osoblje: dnevnica + putni troškovi

Iznos mjesečnog iznosa za studente, odnosno dnevnica za osoblje su drugačiji od zemlje do zemlje zavisno od visine troškova života u toj zemlji i određeni su kroz Erasmus+ pravilnik.

Iznos stipendija za studente se računa prema broju mjeseci koje će boraviti u inostranstvu, odnosno tačnije prema broju dana. Mjesečni iznosi stipendije za studente po državi su dati u sljedećoj tabeli:

Grupa 1 programske zemlje sa visokim troškovima životaDanska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn,  Norveška900 eura mjesečno
Grupa 2 programske zemlje sa srednjim troškovima životaAustrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal850 eura mjesečno
Grupa 3 programske zemlje sa niskim troškovima životaBugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija800 eura mjesečno

Iznos stipendija za nastavno i nenastavno osoblje koje ide na mobilnost se računa prema broju dana, odnosno primaju dnevnice. Iznos dnevnica za osoblje je dato u sljedećoj tabeli:

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška180 eura dnevno
Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal160 eura dnevno
Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska, Srbija140 eura dnevno

Putni troškovi

Putni troškovi su isti za sve stipendiste (studenti, nastavno i nenastavno osoblje) i pokriveni su do određenog MAKSIMALNOG iznosa, zavisno od udaljenosti od matične institucije do institucije domaćina.

Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije, odnosno na osnovu kilometraže između Univerziteta u Sarajevu i visokoobrazovne institucije u programskoj zemlji, koristeći isključivo „distance calculator” kao jedini priznati izvor računice o udaljenosti u okviru Erasmus+ programa.

između 10 i 99 km:20 eura po učesniku
između 100 i 499 km:180 eura po učesniku
između 500 i 1999 km:275 eura po učesniku
između 2000 i 2999 km:360 eura po učesniku
između 3000 i 3999 km:530 eura po učesniku
između 4000 i 7999 km:820 eura po učesniku
8000 km i više:1.500 eura po učesniku

S obzirom da Erasmus+ međunarodna kreditna mobilnost ne podrazumijeva stipendiju za cijeli studij, već boravak u trajanju 1-2 semestra, troškovi školarine za taj period je pokrivena ugovorom te studenti nisu u obavezi da je plaćaju. Manji troškovi kao što je registracija, upisnina, biblioteka i slično mogu biti naplaćeni.

Više o iznosima stpendije i troškovima je dato u tekstu konkursa pod dokumentom Opšti uslovi konkursa koje raspisuje Služba za međunarodnu saradnju.

Budućnost Erasmus+ programa

Evropska komisija je objavila da će naredni Erasmus program, predviđen da se implementira u periodu 2021-2028. godine udvostručiti budžet na skoro 30 milijardi eura i omogućiti još veći broj mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja širom Evrope i svijeta.