ERASMUS+

Šta je Erasmus+ i šta nudi?

Erasmus+ je obrazovni program Evropske unije i nudi mogućnost za obrazovanje, trening, mlade i sport koji prelaze granice zemalja Evropske unije. Erasmus+ nudi širok spektar prilika za profesionalno usavršavanje, izgradnju kapaciteta, implementaciju projekata, te stvaranje mreža saradnje između visokoobrazovnih institucija zemalja članica Evropske unije i ostalih zemalja svijeta. Svakako je najpopularniji zbog mogućnosti za studente, nastavno i nenastavno osoblje da studiraju ili obave praksu u inostranstvu, drže predavanja, profesionalno usavršavaju u inostranstvuDetaljnije…

Da li Bosna i Hercegovina učestvuje u Erasmus+ programu?

Da, iako je svoje početne aktivnosti imala još od 2007. godine kroz Erasmus Mundus Action 2, naša zemlja (i naše visokoobazovne institucije) učestvuje u Erasmus+ programu od 2014. godine kao zemlja „partner“ i ulazi u saradnju sa „programskim“ zemljama.

Koje su to programske zemlje?

Programske zemlje su Erasmus destinacije u koje studenti i osoblje našeg univerziteta mogu ići na razmjenu. Radi se o sljedećim zemljama: Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kipar, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska i Turska. Sve ostale zemlje koje nisu navedene nisu dostupne za međunarodnu mobilnost.  

Šta je to razmjena ili međunarodna mobilnost?

Međunarodna mobilnost ili razmjena podrazumijeva boravak studenata, nastavno, naučnog, umjetničkog ili nenastavnog osoblja sa Univerziteta u Sarajevu (UNSA) na inostranoj instituciji u svrhu obrazovnog i profesionalnog usavršavanja. Najčešće se radi o boravku studenata na nematičnoj instituciji u trajanju od jednog do dva semestra u cilju dobijanja akademskih kredita (ECTS). Po povratku, očekuje se da se ostvareni rezultati u inostranstvu priznaju na matičnoj instituciji kako bi student nesmetano nastavio studiranje. Kad je u pitanju osoblje, riječ je od boravku na nematičnoj instituciji u trajanju od nekoliko dana u cilju držanja predavanja (nastavno osoblje) te profesionalnog usavršavanja, i sličnih aktivnosti (npr. staff week). Na ovaj način, razvija se dobra saradnja između zemalja koje promovišu mobilnost u obrazovnom polju te promoviše kulturna razmjena između studenata i osoblja svih nacija.

Kako dolazi do međunarodne mobilnosti?

Uslov za međunarodnu mobilnost je postojanje potpisanog sporazuma između UNSA i inostrane partnerske institucije iz navedenih zemalja (iznad). Potpisivanju sporazuma prethodi zajednička prijava prema Evropskoj Komisiji koju pripremaju UNSA i inostrana institucija skoro godinu dana prije nastojeći da opravdaju uspostavljanje saradnje i buduće međunarodne mobilnosti. Evropska Komisija razmatra poslanu prijavu i, u slučaju pozitivne ocjene, odobrava budžet za finansiranje mobilnosti, nakon čega slijedi potpisivanje sporazuma.

O kakvoj se finansijskog podršci radi?

Student ili osoblje UNSA koji se prijave i dobiju mobilnost, dobijaju i finansijku podršku koja se sastoji od mjesečne stipendije za studente i dnevnica za osoblje, te putnih troškova za oboje. Detaljnije…

Kako mogu učestvovati u Erasmus+ programu?

Ako ste student upisan u jedan od studijskih ciklusa (prvi, integrisani, drugi i treći) ili osoblje u radnom odnosu (u punom radnom vremenu) na UNSA, imate mogućnost da se prijavite na otvorene konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju našeg univerziteta na oficijelnim web i društvenim stranicama. U konkursima su sadržane informacije o inostranoj instituciji i upute kako se prijaviti.

Ko se može prijaviti?

Na konkurse se mogu prijaviti studenti i osoblje UNSA.

Studenti:

  • Studenti upisani na prvi, drugi, treći i/ili integrisani ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u trenutku prijave na mobilnost i u trenutku implementacije mobilnosti.
  • Studenti koji obnavljaju godinu i/ili upisuju apsolventski status se također mogu prijaviti na otvorene konkurse.
  • Studenti prve godine prvog ciklusa se ne mogu prijaviti, odnosno mogu tokom drugog semestra podnijeti prijavu na otvoreni konkurs ukoliko su već ostvarili 30 ECTS bodova.
  • Studenti posljednjeg semestra jednog ciklusa studija se mogu uslovno prijaviti za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa ukoliko imaju odobrenje inostrane institucije na koju se žele prijaviti da to mogu tako uraditi.

Osoblje:

  • Nastavno/naučno/istraživačko/umjetničko i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu se može prijaviti ukoliko je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u tokom mobilnosti.
  • Nastavno osoblje angažirano sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim članicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Gdje mogu pronaći konkurse za razmjenu?

Svi konkursi su objavljeni na https://www.unsa.ba/stipendije i https://www.international.unsa.ba. Napomena: postoje inostrane visokoobrazovne institucije sa kojima je (zbog sfere interesa i saradnje) Erasmus+ sporazum potpisan na nivou fakulteta, akademije, centra ili instituta UNSA. U tom slučaju, organizaciju mobilnosti vode odgovorni prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na toj (pod)organizacionoj jedinici UNSA.