STIPENDIJE I KONKURSI

Otvoreni pozivi za mobilnost u ljetnom semestru 2022/2023 (februar – juni 2023)

Završeni

Otvoreni pozivi za mobilnost u zimskom ili ljetnom semestru 2023/2024 (septembar 2023 – juni 2024)

Kako se prijaviti?

Ovdje možete pronaći konkurse za mobilnost studenata i osoblja Univerziteta u Sarajevu na partnerske inostrane institucije širom Evrope. Klikom na naziv institucije (iznad) ulazite u sadržaj konkursa i tu dobijate sve potrebne informacije. Pažljivo pročitajte tekst konkursa i detaljno provjerite da li raspolažete sa svim potrebnim informacijama. Veoma je bitno da pratite instrukcije za prijavu u konkursu, posebno oko pripremanja i dostavljanja potrebne dokumentacije. Nepoštivanjem pravila i instrukcija onemogućavate uredno slanje vaše nominacije prema inostranoj partnerskoj instituciji.

Dodatne informacije: