Šta dalje nakon prijave?

Preuzmite Vodič za studente i osoblje kojima je odobrena mobilnost:

uskoro

Šta se dešava dalje nakon vaše prijave?

Nakon što se prijavite, sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija do naglašenog roka) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju o čemu ćete biti obaviješteni. Iako će inostrana institucija donijeti finalnu odluku o odabiru kandidata, najčešće se primjenjuju kriteriji za rangiranje kandidata u cilju davanja prednosti onima koji nisu dosad imali prilike koristiti ove stipendije te akademski uspjeh (za studente) – više je objašnjeno na https://international.unsa.ba/kriterij-odabira.

Nominovani učesnici kojima bude potvrđena mobilnost dobijaju Erasmus+ grant kao doprinos njihovim putnim i dnevnim troškovima. Detaljnije informacije o finansijskim grantovima za podršku razmjeni između inostrane institucije i Univerziteta u Sarajevu je definisano u Erasmus+ Programskom vodiču. Više informacija o iznosima stipendije dostupno je na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/.

Prije mobilnosti

Nakon što budete obaviješteni da ste odabrani za mobilnost, sva komunikacija oko daljnih aktivnosti je između kandidata i inostrane institucije domaćina. Veoma je bitno da od njih dobijete određene dokumente, kao što je potvrda o mobilnosti kako biste regulisali vizu (studenti) ili odsustvo sa posla (osoblje). Naša Služba organizuje redovne sastanke sa odlaznim studentima pred putovanje (na kraju semestra) kako bi ih upoznala sa potrebnim akademskim i praktičnim informacijama prije odlaska.

U toku mobilnosti

Studenti i osoblje koji su otišli na mobilnost su u obavezi da izvršavaju sve aktivnosti koje su dogovorili u dokumentima (ugovor o učenju/mobilnosti). Sve moguće izmjene u aktivnostima se moraju prethodno dogovoriti sa matičnom institucijom i inostranom institucijom domaćinom. Svaka izmjena aktivnosti ili donošenje samostalnih odluka bez razgovora sa koordinatorima (npr. ne izlazak na ispit, ne odlazak na predavanja, itd.) dovodi do povrede ugovora i može dovesti do posljedica kao što je vraćanje pune stipendije.

Nakon mobilnosti

Nakon povratka, studenti su u obavezi pokrenuti proceduru priznavanja ostvarenih rezultata u inostranstvu. Izdavanjem posebnog dokumenta (After mobility) ili prepisa ocjena u kojem su naznačeni priznati predmeti obavještavamo inostranu instituciju na kojoj su boravili i zatvaramo finansijski ciklus ulaganja u mobilnosti širom Evrope koje su ponuđene našem univerzitetu. I studenti i osoblje su pozvani dostaviti našoj službi kraću priču ili iskustvo (par rečenica) sa mobilnosti uz par slika koje koristimo u promotivne slike na našem univerzitetu i društvenim stranicama.