Formular: ZAHTJEV P1

Ovdje možete preuzeti formular ZAHTJEV P1 na osnovu kojeg dostavljate potrebnu dokumentaciju rektoru na potpis.

Zahtjev ispunjava voditelj projekta, potrebno je da bude na memorandumu članice Univerziteta u Sarajevu, potpisuje ga dekan/esa ili direktor/ica članice.

Zahtjev, zajedno sa popratnim dokumentima se dostavlja putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu,

P R E U Z M I