Izložba plus

Izložba plus predstavlja zajednički projekat Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i Zapadnobalkanske alumni asocijacije (WBAA) u cilju organizovanja izložbe fotografija studenata i osoblja sa Univerziteta u Sarajevu, ali i drugih visokoobrazovnih institucija u Bosni i Hercegovini koji su učestvovali u Erasmus+ razmjeni.

Izložba je projekat kojeg je napisao, prijavio i implementirao mag. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Kao i sam dobitnik stipendije Evropske komisije i učesnik u Erasmus+ mobilnosti, vlastito iskustvo je pomoglo da se kreira inovativna prezentacija i promovisanje ovog programa. Ideja je pretočena u projekat koji je prijavljen na otvoreni poziv za dodjelu grantova od strane Zapadnobalkanske alumni asocijacije (WBAA).

Cilj je bilo spojiti umjetnost i Erasmus+ program, te je sakupljeno 38 fotografija od strane studenata i osoblja iz BiH. Svaka fotografija je predstavljala priču sa mobilnosti, njihovu motivaciju da se prijave i rezultate koje su ostvarili. Zahvaljujući grantu, fotografije su pripremljene u većim dimenzijama, štampane i uokvirene, a zatim prenesene u prostorije (izložbenu galeriju) Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu gdje je organizovan prijem inostranih gostiju na Međunarodnoj sedmici obuke osoblja (koju je organizovala Služba za međunarodnu saradnju) koji su dobili priliku da pogledaju izložbe mobilnosti sa evropskih univerziteta (za neke od gostiju su to bili matični univerziteti).

Izložba je dobila pozitivne kritike, a prepoznat je i od strane Evropske komisije, te je autor projekta pozvan u Brisel da predstavi svoj projekat – izložbu, za šta je i nagrađen u kategoriji “pozitivna dostignuća na Zapadnog Balkanu” uz kvalifikacije izložbe kao što su: nadahnjujuća, kreativna u inostranstvu, obuhvata istinsku suštinu, inovativna itd.

Fotografije namjenski printane za prezentiranje u Briselu ostale su da krase prostorije Evropske komisije, dok su orgininali smješteni u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu kao stalna postavka.

Projekat ne bi bio uspješan da nije bilo otvorenosti i podrške koju su pružili studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Bihaću koji su poslali svoje najljepše fotografije sa mobilnosti, podrška prodekana sa Akademije likovnih umjetnosti prof. Srđe Hrisafovića i koordinatorice Nađe Softić koji su ustupili najljepši prostor za izložbu u jednoj od monumentalnih zgrada Sarajeva, kao i neizostavna podrška tokom cijele implementacije projekta od strane prorektorice za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Aleksandre Nikolić (2016-2020) i rukovodica Službe za međunarodnu saradnju dr. sci. Jasne Bošnjović.

Fotografije projekta Izložba+