Jean Monnet

Jean Monnet projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Jean Monnet projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erasmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Jean Monnet aktivnostima su:

 • regionalne komparativne EU studije,
 • EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija,
 • ekonomske EU studije,
 • EU studije istorije,
 • EU studije interkulturalnog dijaloga,
 • interdisciplinarne EU studije,
 • EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije,
 • EU studije prava i
 • političke i administrativne EU studije.

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umjetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Jean Monnet projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dijele na:

 • Jean Monnet module,
 • Jean Monnet katedre,
 • Jean Monnet centre izuzetnosti,
 • Jean Monnet podršku institucijama i asocijacijama,
 • Jean Monnet mreže (debata sa akademskim svijetom) i
 • Jean Monnet projekte za debatu sa akademskim svijetom.
 • Jean Monnet projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Više informacija o Jean Monnet programima možete naći na sljedećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/