Kako se prijaviti na mobilnost?

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju (za studente), odnosno ugovorom o mobilnosti (za osoblje). U glavnom tekstu konkursa je dat link ili pregled studijske ponude koju trebate pregledati, kao i kontakt osoba sa partnerskog univerziteta za više informacija.

Studenti se mogu prijaviti na samo jedan otvoreni konkurs! Ukoliko budu odbijeni, a budu otvoreni još neki drugi konkursi, mogu se opet prijaviti. Naš savjet je da se paralelno priprema i druga opcija, u slučaju da za prvu dobiju odbijenicu.

Ukoliko ste zainteresovani da u toku svog studija ili zaposlenja na Univerzitetu u Sarajevu provedete jedan semestar (studenti) ili nekoliko dana (nastavno/nenastavno osoblje) na inostranoj partnerskoj visokoobrazovnoj instituciji, možete se prijaviti na dostupne konkurse kroz sljedeće korake:

Korak 1

Provjerite dostupne konkurse koje objavljujemo na oficijelnim web i društvenim stranicama Univerziteta u Sarajevu:

Na ovim stranicama možete naći trenutno otvorene konkurse za mobilnost finansirane iz EU fondova ili drugih vladinih institucija. Najveći fokus je na razmjenu preko programa mobilnosti Erasmus+.

Početna stranica www.international.unsa.ba

Korak 2

Kao što smo već spomenuli, na našoj web stranici naći ćete trenutno otvorene konkurse za mobilnost na našim partnerskim univerzitetima. Svaki konkurs nosi naziv univerziteta koji nudi opciju mobilnosti. Otvaranjem linka, u tekstu konkursa ćete dobiti pregršt informacija, između ostalog i za koga je otvoren konkurs (da li za sve kategorije – bachelor, master, doktoranti, nastavno i nenastavno osoblje ili samo za pojedine), koja studijska polja su dostupna (ne nude sve partnerske visokoobrazovne institucije sve svoje studijske opcije), kako se prijavitikoje dokumente trebate dostavitiiznos finansijske podrške i ostale informacije. Međutim, nekad vam te informacije u tekstu konkursa nisu dovoljne. Tada je potrebno kontaktirati strani univerzitet na koji se želite prijaviti kako biste dobili potrebne informacije o npr. listi predmeta koje biste slušali, jeziku na kojem se nastava izvodi, dokazima o poznavanju stranog jezika, smještaju ili dodatnim dokazima za aplikaciju. U tekstu konkursa su uvijek dati kontakt podaci osobe kojoj se možete obratiti za dodatne informacije sa tog univerziteta kao i direktni link na njihove web stranice.

Također, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje informativne dane, tako da je dobro da obavijest o istim pratite na pomenutim web stranicama i učestvujete sa pitanjima.


Korak 3

U tekstu konkursa je također definisana i lista dokumenata koja je potrebna za prijavu. Najbitniji dokumenti koje trebate pravilno ispuniti su nominacijsko pismo i ugovor o učenju (za studente) odnosno ugovor za mobilnost (za osoblje). Te dokumente je potrebno ispuniti elektronski, samostalno ili u saradnji sa odgovornim koordinatorom, te ih u toj elektronskoj formi šaljete svojim prodekanima/dekanima da ih potpišu i stave odgovarajuće pečate.

Vaš odgovorni koordinator je prodekan ili koordinator za međunarodnu saradnju na vašem fakultetu, akademiji, centru ili institutu Univerziteta u Sarajevu. Njihove podatke možete naći na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja.

Njihovim potpisom daje se podrška vašoj nesmetanoj mobilnosti i bez njih vaša prijava neće biti važeća!

Prije slanja, svakako je dobro imati konsultacije sa prodekanima/dekanima oko izbora predmeta i aktivnosti na partnerskom univerzitetu. Bitne dokumente i kako ih popuniti možete pronaći ovdje.


Korak 4

Pažljivo pogledajte listu traženih dokumenata. U konkursu je naznačeno () koje dokument treba da dostavi student, nastavno ili nenastavno osoblje. Odlaskom na naziv dokumenta ulazite u formular sa objašnjenjem kako se priprema.

Na web stranici https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/ svaki dokument je posebno objašnjen sa informacijama kako se ispunjava, ko potpisuje i finalizira. Pročitajte upute prije nego krenete pripremati


Korak 5

U tekstu konkursa je naznačeno na koji način se prijavljujete kao i rokovi do kojih se možete prijaviti.

Jedini načini za prijavu na konkurse za mobilnost u okviru Erasmus+ programa (KA107):

  • preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (slanjem prijave na naznačeni email u tekstu konkursa) – najčešći oblik prijave,
  • registrovanjem i otvaranjem profila na online platformi visokoobrazovne institucije u okviru kojeg “postavljate” (upload) tražene dokumente – konkurs za ovu opciju je opet dat na pomenutim web stranicama koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju.

Svi drugi konkursi koje pronađete, a nisu objavljeni od strane Službe za međunarodnu saradnju UNSA odnosno nisu podijeljeni na društvenim mrežama sa naših oficijelnih stranica nisu dostupni za naše studente i osoblje!

Bez obzira da li se prijavljujete direktno Službi za međunarodnu saradnju ili putem online platforme, da bi se prijavili, sve vaše dokumente je, nakon ispunjavanja i prikupljenih potpisa potrebno skenirati (ukoliko već nisu u elektronskoj formi). Prihvatljiva elektronska forma dokumenata je PDF. Dostavljanje prijavnih dokumenata putem zemaljske pošte nije potrebno. Prijavljujete se tako što tražene dokumente dostavite putem emaila (ako piše da se dostavlja Službi za međunarodnu saradnju) ili postavljate (uploadirate) na web stranicu online platfore tog nekog univerziteta (ukoliko se prijavljujete direktno željenom univerzitetu).

VEOMA JE BITNO PROVJERITI NAČIN PRIJAVE, A TO STOJI UVIJEK NAPISANO U KONKURSU!


Korak 6

Konačni odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši visokoobrazovna institucija na koju ste se prijavili na osnovu vaše dostavljene dokumentacije, a kroz nominaciju od strane Univerziteta u Sarajevu.

Kriteriji za odabir kandidata su:

  • tehnički kriterij (da je uredno poslana i ispunjena sva tražena dokumentacija),
  • kriterij prethodne mobilnosti (prethodno iskustvo odnosno učešće u međunarodnoj mobilnosti kroz programe finansirani iz evropskih fondova (kao što je Erasmus+) gdje se prednost daje onim koji dosad nisu učestvovali),
  • akademski dio (rangiranje na osnovu akademskog uspjeha, odnosno prosječne ocjene iz prepisa ocjena i sadržaja ugovora o učenju/ugovora o mobilnosti), te
  • da ste uredno nominovani od strane matične organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu i ostale informacije koje su im dostupne o vama iz poslane dokumentacije.

Korak 7

O rezultatima ćete biti obavješteni od strane visokoobrazovne institucije na koji ste se prijavili. Veoma je bitno da redovno provjeravate svoj email (čak trash ili spam foldere). U obavještenju će vam biti navedeni dalji koraci (obično je u pitanju da oficijalno potvrdite da prihvatate stipendiju, online aplikacija za registraciju na univerzitet, definisanje načina putovanja i ostali koraci kako bi vaša mobilnost nesmetano otpočela u zadatom terminu).

U slučaju da niste odabrani, biti ćete obavješteni te će vam se ponuditi druga opcija, odnosno visokoobrazovna institucija ukoliko ispunjavate određene kriterije.

Dobitnici stipendije će u emailu dobiti instrukcije oko narednih koraka, kao što su registracija na visokoobrazovnu instituciju, smještaj, putovanje i drugi troškovi. U većini slučajeva, nakon što potvrdite datume dolaska, visokoobrazovna institucija na koju idete će vam kupiti kartu, dok je također moguće da ćete te troškove snositi sami (do dozvoljenog iznosa) a onda će vam se isti refundirati prilikom isplate prvog iznosa stipendije. Veoma je bitno da dobro isplanirate rutu putovanja kako bi sve prošlo bez problema.

Nakon što dođete na univerzitet potrebno je javiti se njihovom uredu za međunarodnu saradnju, kako bi vas registrirali da ste došli i dali vam daljnje upute čime zvanično otpočinjete svoju mobilnost. Družite se, učite, koristite resurse koji su vam dostupni, stvarajte mrežu poznanstava jer vaše Erasmus+ iskustvo sigurno ne prestaje nakon povratka u Sarajevo.