Često dobijamo pitanja ko može da se prijavi na Erasmus+ mobilnosti, a ko ne. U tekstu konkursa je uvijek naglašeno ko se može prijaviti dok u Opštim uslovima (također u tekstu konkursa) je to detaljnije objašnjeno. No kako uvijek imamo podpitanje ZAŠTO neki studenti mogu, a  neki ne mogu da se prijave, da bi smo jednom zauvijek riješili nedoumice, evo i objašnjenja:

Na konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju za one sporazume koji su potpisani na univerzitetskom nivou, odnosno prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju za one sporazume koji su vezani za određene studijske programe na članicama Univerziteta u Sarajevu, mogu se prijaviti sljedeći studenti Univerziteta u Sarajevu u statusu:

 1. Studenti bachelor studija
 2. Studenti master studija
 3. Studenti doktorskog studija
 4. Nastavno osoblje
 5. Nenastavno/administrativno osoblje

STUDENTI

Studenti sva tri ciklusa koji se žele prijaviti na otvorene konkurse trebaju biti upisani na Univerzitet u Sarajevu. Napomena: samo studenti koji prvi put obnavljaju godinu i/ili prvi put upisuju apsolventski status se mogu prijaviti na otvorene konkurse.

Strani državljani koji su upisali cijeli studij na Univerzitetu u Sarajevu (degree) se također mogu prijaviti na razmjenu jer Erasmus+ daje prioritet pripadnosti univerzitetu, dok porijeklo (posjedovanje pasoša) ne igra ulogu (podrazumijeva se da sa postojećim biometrijskim pasošem mogu boraviti u Erasmus+ „programskim“ zemljama uz prethodno pribavljanje vize ukoliko je potrebno)

Studenti koji ne ispunjavaju uslove da se prijave na Erasmus+ razmjenu su u sljedećem statusu:

 1. Studenti prve godine bachelor studija
 2. Studenti kojima je ostao samo završni rad – zavisno od situacije
 3. Distance learning studenti koji fizički ne prisustvuju nastavi
 4. Studenti već na razmjeni na UNSA
 5. Studenti koji već koriste stipendiju iz EU fondova
 6. Studenti koji su polaznici studijskog programa finansiranog iz EU programa
 7. Apsolventi koji obnavljaju staž drugi, treći … i viši put
 8. Studenti koji obnavljaju godinu drugi, treći … i viši put

Objašnjenja:

Studenti prve godine bachelor studija se ne mogu prijaviti, jer po Erasmus+ pravilima, student mora imati minimalno ostvarenih 30 ECTS bodova koji će biti prikazani na oficijelnom prepisu ocjena. Ukoliko u toku II semestra mogu dobiti taj dokument, odnosno prikazati da su položili predmete u vrijednosti od 30 ECTS bodova u I semestru, onda im se može dozvoliti da se prijave na raspisane konkurse za mobilnosti u III semestru (koji se objavljuju tokom njihovog II semestra). Također, s obzirom da student upisuje Univerzitet u Sarajevu, preporuka je da se prva godina provede na matičnoj instituciji i ispune obaveze prije nego ode na razmjenu.

Studenti kojima je ostao samo završni rad su oni koji su do završnog semestra položili sve predmete, ispunili obaveze, te im je ostao završni rad. U tom statusu im se može dozvoliti odlazak na mobilnost pod uslovom da diplomiraju/magistriraju/doktoriraju tek nakon povratka s mobilnosti. Ovo treba da bude predmet razmatranja odgovornog prodekana o potrebi mobilnosti (u svrhu istraživanja) jer u zadnje vrijeme neki univerziteti ne prihvataju nominacije studenata koji nemaju više predmeta na matičnoj instituciji, te se ovo mora provjeriti sa kolegama na partnerskoj instituciji prije slanja nominacija. Razlog ovom je činjenica da studenti biraju i predmete izvan njihovog matičnog studijskog programa, a onda ne dostavljaju dokaz o priznavanju jer im isti ne mogu biti priznati (ni kao podudarni niti kao slobodno izborni predmeti). Dokaz o priznavanju je potreban kolegama sa partnerskih institucija kako bi opravdali budžet koji su dali studentu kao stipendiju. U slučaju nedostavljanja dokaza, može se tražiti povrat novca.

Distance learning (u nekim slučajevima i vanredni) studenti upisuju studij u tom statusu kada nisu u mogućnosti redovno prisustvovati nastavi zbog drugih preuzetih obaveza (npr. posao). Kako redovno pohađanje nastave podrazumijeva da ste prisutni tokom predavanja, istraživanja, da su uključeni u razgovore sa profesorima i kolegama, tokom testiranja i ispitnih rokova, onda je teško pretpostaviti kako bi student u vanrednom i DL statusu mogao biti odsutan iz zemlje u periodu 4-5 mjeseci i te aktivnosti obavljao na inostranom univerzitetu ako to nije mogao na matičnom.

Strani studenti koji su došli na UNSA članicu u statusu „studenta na razmjeni“ (u trajanju jedan do dva semestra) ne mogu se prijaviti na objavljene konkurse jer je već u „procesu mobilnosti“ na UNSA i kao takvog ga prodekani ne mogu nominovati jer je u pitanju gostujući student koji nije upisan na UNSA.

Studenti koji su korisnici stipendija finansiranih iz EU fondova, te studenti polaznici studijskih programa također finansiranih iz EU fondova se ne mogu prijavljivati na Erasmus+ mobilnosti jer Evropska komisija (kao začetnik i glavni finansijer Erasmus+ programa) ne dozvoljava „duplo“ finansiranje iz EU fondova. Erasmus+ program je finansiran iz EU fondova kao i mnogi programi mobilnosti u kojima učestvujemo (npr. Erasmus Mundus, CEEPUS, itd.), te kršenjem ovog pravila može dovesti do diskvalifikacije studenta iz programa i vraćanja cijelog iznosa stipendije. Također, studenti koji pohađaju određene studijske programe finansiranih iz EU fondova u saradnji sa više evropskih univerziteta (npr. Joint Master Degree) obično u svom studijskom programu imaju planiranu inostranu mobilnost u određenom semestru.

Bez ulaženja u (ne)opravdanost razloga zašto neki studenti obnavljaju godinu ili upisuju apsolventski staž po n-ti put, Erasmus+ je prvenstveno program studijske razmjene koji podrazumijeva da se dio obaveza sa matičnog univerziteta ispuni na partnerskom inostranom univerzitetu. To znači da je student aktivno uključen u nastavu i koji ima obaveze istraživanja, pripremanja radova, polaganje ispita i druge aktivnosti u tekućoj akademskoj godini i sa kojima su upoznati odgovorne osobe za mobilnost na matičnoj instituciji (prodekan/koordinator za međunarodnu saradnju). Kroz Erasmus+ program nudi se mogućnost da te aktivnosti obavi na partnerskom univerzitetu u trajanju jedan do dva semestra, a onda da mu se po povratku u BiH ostvareni rezultati priznaju. Studijska mobilnost podrazumijeva pomno razrađen plan aktivnosti u inostranstvu, te njihov nastavak po povratku, što često nije bio slučaj kod nekih studenata. Shvaćamo da nije lako u roku završiti studije te da postoje opravdani razlozi zašto neko obnavlja godinu, odnosno upisuje apsolventski staž. Zbog toga zabrana prijave na konkurse se ne odnosi na one koji prvi put obnavljaju, odnosno upisuju apsolventski staž. Međutim, riječ je o prvenstveno studentima Univerziteta u Sarajevu koji su istu tu instituciju upisali kako bi postali akademski građani i dobili diplomu koja svjedoči o njihovom znanju i struci, te na istoj treba da rade kroz studijski program i godine koje su za to predviđene. Erasmus+ daje međunarodno iskustvo u rješavanju obaveza koju studenti imaju na Univerzitetu u Sarajevu. Iskorištavanje prilika da se ode na razmjenu zbog razloga: „više nemam predmeta“, „ne moram prisustvovati predavanjima“, „želim položiti težak predmet u inostranstvu“, „više ne studiram, iako se vodim kao student“, „dobra prilika da zaradim“, „prilika da se prebacim na drugi univerzitet“, „prilika da ispunim slobodno vrijeme do diplomiranja“ (navedeni su stvarni primjeri, odnosno razlozi na osnovu razgovora sa studentima) se ne mogu uzeti u obzir kada je u pitanju Erasmus+ mobilnost. Dosta je studenata koji redovno ispunjavaju svoje obaveze i koji zaslužuju prioritet i mogućnost da odu na razmjenu. Čak je i Erasmus+ program pooštrio pravila u kojem se insistira na dostavljanju dokaza o priznavanju ostvarenih rezultata u inostranstvu te većina inostranih univerziteta ne žele primati studente koji više nemaju obaveze na matičnoj instituciji.

NASTAVNO OSOBLJE

Nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu je ono koje se nalazi u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u trenutku planirane međunarodne mobilnosti. Nastavno osoblje se prijavljuje sa opciju teaching – držanje predavanja, odnosno ono osoblje koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može držati predavanja na Univerzitetu u Sarajevu.

Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

NENASTAVNO OSOBLJE

Nenastavno ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu se prijavljuje za opciju treninga, odnosno edukacije, rada na zajedničkom projektu ili prisustvovanje sedmici obuke (staff week). Pod ovu kategoriju spada administrativno osoblje iz različitih oblasti poslova, a najčešće je u pitanju međunarodna saradnja s obzirom da se podrazumijeva aktivno predstavljanje internacionalizacije matične institucije.

Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).