KONTAKT

Logo

Univerzitet u Sarajevu

  • Služba za međunarodnu saradnju
  • Obala Kulina bana 7/II
  • 71000 Sarajevo
  • Bosna i Hercegovina

Telefon:

  • +387 33 565 116

Email:

  • jasna.bosnjovic@unsa.ba
  • adnan.rahimic@unsa.ba
  • erasmus@unsa.ba