Pismo podrške (pre-acceptance letter)

Pismo podrške je dokument kojim se izražava podrška visokoobrazovne institucije u inostranstvu na koju želite ići, odnosno interes da se ugosti nastavno osoblje sa Univerziteta u Sarajevu.

Pismo podrške ili pre-acceptance letter se traži od nastavnog osoblja sa inostrane institucije koji će vam biti domaćin ukoliko dobijete stipendiju za mobilnost. Ukoliko nemate neki svoj kontakt, možete kontaktirati njihov ured za međunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa odgovarajućim nastavnim osobljem.

Ukoliko u tekstu konkursa nije striktno naglašeno da mora biti oficijelno pozivno (na memorandumu i sa pečatom), kao dokaz se može uzeti i odgovarajuća email prepiska (print screen) iz koje se vidi da iskazan interes za vašom mobilnošću.

Ukoliko se ne radi o zemljama regiona, prepiska treba biti na engleskom jeziku.