Prorektor

Prorektore Univerziteta u Sarajevu bira Senat Univerziteta, na prijedlog rektora iz reda nastavnika zaposlenih sa punim radnim vremenom na Univerzitetu. Izbor prorektora vrši se na period od četiri godine, sa mogućnošću još jednog uzastopnog imenovanja.

Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uključen u proces internacionalizacije univerziteta, te zajedno sa Službom za međunarodnu saradnju radi na tom polju uspostavljanja novih oblika međunarodne saradnje, implementacije programa mobilnosti, diplomatskih i međunarodnih susreta i ostalo.

Prorektori za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu:

  • Prof. dr. Enita Nakaš (2020 – 2024)
  • Prof. dr. Aleksandra Nikolić (2016-2020)
  • Prof. dr. Ugo Vlaisavljević (2012-2016)
  • Prof. dr. Samir Arnautović