Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena)

Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena) je dokument koji izdaje studentska služba organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu na zahtjev studenta.

Studenti viših ciklusa (master ili doktorant) pored trenutnog, moraju dostaviti prepise ocjena i za prethodne studije:

  • master za trenutno ostvarene rezultate na master studiju i za bachelor studij
  • doktorant za trenutno ostvarene rezultate na na doktorskom studiju, te za bachelor i master studij).

U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse može se dostaviti i dodatak diplomi.

Neke organizacione jedinice automatski (po traženju) izdaju ovaj dokument na engleskom jeziku, dok većina ne. Ukoliko nije izričito naglašeno u tekstu konkursa, prepis ocjena nije potrebno prevoditi.

Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.